Fullmatat program på Kommunala Lantmäteridagarna gav rekord

FSS Nyhetslogotype

Fullmatat program på Kommunala Lantmäteridagarna gav rekord

Kommunala Lantmäteridagarna 2022 bjöd på ett digert program. Konferensen arrangerades av Föreningen Sveriges Stadsbyggares Lantmäterikommitté i Stockholm 16-17 september.

Totalt var det cirka 120 deltagare på konferensen. Lisa Klasson, ordförande i Lantmäterikommittén, vad säger du om deltagarsiffran?

– För min tid i kommittén är det rekord i antal deltagare för Kommunala Lantmäteridagarna.

Vad ligger bakom rekordet? 

– Det finns säkert flera anledningar till det stora intresset. Bland annat ett väldigt bra program, att det händer mycket inom fastighetsbildningsområdet, stort behov av nätverkande etcetera.

Vilka är det som kommer, är någon kategori mer vanligt förekommande? 

– Huvuddelen av deltagarna är förrättningslantmätare eller jobbar med fastighetsbildning på något sätt.

Är det några särskilda höjdpunkter från i år som du vill nämna?

– Jag vill framhålla alla professionella föreläsare och den breda blandningen av föredrag med aktuella frågor. Allt från aktuella rättsfall, laddinfrastruktur och fastighetsvärdering till flytande hus i Oceanhamnen och framtidens städer.

Vad kan du säga redan nu om nästa års Kommunala Lantmäteridagar?

– Vi planerar att genomföra nästa års Kommunala Lantmäteridagarna i Stockholm i november 2023 precis som tidigare år. Innan dess arrangerar vi Lantmäteridagarna 10-11 maj 2023 i Göteborg. Välkomna då!

Programmet 16-17 november bestod av följande föredrag och föredragshållare:

Aktuella rättsfall. Ny praxis och aktuella frågor inom området.

Björn Bodin, Tekniskt råd, Mark- och miljödomstolen

 

Fastighetsrättslig trendspaning med fokus på laddinfrastruktur. Vi sjunker ner i en för hösten aktuell fastighetsrättslig frågeställning.

Tomas Vesterlin. civ. ing. jur. kand, Vesterlins & Co

 

Vad är på gång på Lantmäteriet. Vad händer på Lantmäteriet? Vad har hänt sen förra konferensen? Vad är på gång?

Marcus Ygeby, Funktionschef, Lantmäteriet

 

Digitalisera äldre detaljplaner i Halmstad. Digitalisering av detaljplaner med fokus på hög noggrannhet på gränser och rätt översättning av planbestämmelser, i ett flöde av egen personal och konsult, vilket ger en användbar och sluttolkad slutprodukt.

Martin Adner, GIS-Ingenjör, Halmstads kommun

 

Strandskydd och samhällsbyggnad – senaste nytt. Vi uppdaterar oss på delar av det som hänt på området sedan vi sågs på Lantmäteridagarna förra hösten.

Ingela Boije af Gennäs, Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

 

Så blir framtidens städer. Vilka är trenderna som formar framtidens städer och hur vi kommer att leva och arbeta i dom? Hur kan framtidens stad komma att se ut? Vad kan vi göra för att leda utvecklingen i en mer hållbar riktning?

Alexander Ståhle, Doktor i Stadsbyggnad, VD för arkitektkontoret Spacescape

 

Regeringens styrning av myndigheter och arbetet på Regeringskansliet. Vad ingår i regeringens styrning av statliga myndigheter och vad är det för arbete som pågår och kommer påbörjas inom samhällsbyggnadsområdet?

Mikaela Nilsson, Departementssekreterare, Regeringskansliet

 

Flytande hus i Oceanhamnen – hur exploatering för bostadsändamål sker på vatten. Examensarbete VT2022 Civilingenjörsutbildning i Lantmäteri LTH.

Karolina Ljungström, FLM på SLM i Malmö, Fredrik Hakegård, FLM på KLM i Göteborg

 

Fastighetsvärdering inom förrättningar. Exempel på värderingssituationer inom lantmäteriförrättningar, Tunnelbana, Skoltomt, Tombildning, AL 40a§.

Staffan Bäckman, Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare, Svefa AB

 

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Marianne Leckström, Handläggare Lantmäteri, SKR

 

Aktuellt från KLM-styrgrupp.

Patrik Renfors, Vice ordförande för KLM-styrgrupp, lantmäterichef i Trollhättans stad

 

Stämpelskatt vid fastighetsbildning – ett regeringsuppdrag. Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en generell stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning. Vi ger en översiktlig presentation av slutsatserna.

Johan Modig, Lantmätare, Lantmäteriet, Thomas Holm, Lantmätare, Lantmäteriet, Gustaf Mark, Jurist, Lantmäteriet

 

Nya 43a § anläggningslagen med mera. Vad innebär den nya möjligheten för samfällighetsföreningar att själva besluta om att ändra andelstal och vilka begränsningar finns det.

Therese Svedberg, Lantmätare, Riksförbundet Enskilda Vägar

 

KLM:s medverkan i planprocessen. En redogörelse över KLMs medverkan i planprocessen i Gävle, Sandviken och Stockholm.

Karolina Larsson, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm, Maria Stattin, Förrättningslantmätare, KLM Gävle

 

3D-handläggning. Brett, djupt, högt, lågt och kanske lite magiskt. Tankar och tips kring handläggning av tredimensionell fastighetsbildning.

Håkan Nord, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm

 

Utöver föredragen ingick även en båtresa med middag under konferensdagarna. Evenemanget i övrigt genomfördes på Citykonferensen i Ingenjörshuset.