Intensiva samtal om samverkan i Umeå

FSS Nyhetslogotype

Intensiva samtal om samverkan i Umeå

Under två intensiva dagar, 13-14 september, diskuterade cirka 70 konferensdeltagare samverkan under temat Närhet och Tillsammansarbete mellan kommunen, näringslivet, medborgare och platser på evenemanget Sveriges Stadsbyggare 2022 med årskongress, arrangerat av Föreningen Sveriges Stadsbyggare och Umeå kommun.

Årets Stadsbyggare Thomas Nylund och Årets Stadsbyggnadsprojekt Spårvägen i Lund, representerade av projektchef  Pernilla von Strokirch och Malin Sjögren, stadsarkitekt i Lunds kommun, förärades med diplom och blommor under kongressmiddagen av Föreningen Sveriges Stadsbyggares ordförande Tommie Eriksson.

Konferensprogrammet för den första dagen bestod av flera delar. Herman Stål, lektor vid Göteborgs universitet, intropitchade delen Närhet mellan kommuner och näringslivet under rubriken Varför är det viktigt att vi samverkar och när ska vi samverka för att nå hållbar stadsutveckling?

Därefter modererade Fredrik Drotte panelsamtal i ämnet. Panelen bestod av Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör Västerås stad, AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef Luleå, Magnus Stenvall, Affärsutvecklare Umeå energi, Daniel Ödling, Produktionschef NCC och Andreas Huss, koordinator Hållbar Stockholm 2030.

Nästa del, Närhet mellan kommuner och medborgare, intropitchades av Helene Hellmark Knutsson, Landshövding i Västerbotten under rubriken Varför är det viktigt med att inkludera medborgarna? Finns det risker med för mycket medborgarinflytande?

Panelsamtal leddes återigen av Fredrik Drotte, denna gång bestod panelen av Pernilla Helmersson, samhällsplanerare Umeå, Ida Hillebjörk, Umecom, Sandra Vindelstam, översiktsplanerare Västerås stad och Helene Hellmark Knutsson, Landshövding i Västerbotten.

Efter samtalen bjöds deltagarna på en guidad Stadsvandring på temat Det könade landskapet – hur planerar vi och bygger en stad för alla? Vem har makt och tillträde till det offentliga rummet?

Kvällens kongressmiddag bestod av en femrätters vegetarisk meny, under middagen överräcktes diplom och blommor till Årets Stadsbyggare Thomas Nylund och Årets Stadsbyggnadsprojekt Spårvägen i Lund, representerade av projektchef Pernilla von Strokirch och Malin Sjögren, stadsarkitekt i Lunds kommun av Föreningen Sveriges Stadsbyggares ordförande Tommie Eriksson och vice ordförande Ingrid Persson Westberg. Dessutom uppmärksammades tillställningens internationella gäster från USA, Island och Finland.

Under den andra dagen fick Årets Stadsbyggare Thomas Nylund tillfälle att presentera sig lite utförligare, även Årets stadsbyggnadsprojekt gavs en presentation av representanterna projektchef Pernilla von Strokirch och Malin Sjögren, stadsarkitekt i Lunds kommun.

Därefter fick deltagarna veta mer om Hållbar samhällsutveckling med rörelserikedom som kompass. Ola Svensson, projektledare för Rörelserika offentliga miljöer och Tom Englén, Change the game föreläste om utforskande och lärdomar av att som tidiga adoptörer använda rörelserikedom som kompass för design av offentliga miljöer. Dean Kriellaars, University of Manitoba föreläste om vad rörelserikedom och physical literacy är och hur detta sociala innovationsverktyg kan användas för fysisk samhällsplanering.

Den avslutande delen Parametrisk design, innovation, hållbar stadsutveckling – mäta stad, kan man det? bestod av inspirationsföreläsningar av Fredrik Drotte, arkitekt och affärsområdesansvarig Stadsutveckling ÅWL arkitekter, Alexander Ståhle, arkitekt och VD Spacescape samt forskare på KTH och Andreas Huss, arktiekt och stadsplanerare, RISE som fokuserade på flera frågeställningar: Indikatorisering av stadsplanering blir allt mer populärt och många kommuner använder sig av modeller och mätetal för att kvantifiera och följa upp stadens hållbara tillväxt. Kan vi mäta hållbar stadsutveckling? Vad blir arkitektens, samhällsplanerarens roll i framtiden? Är det nödvändigt med digitalisering för att klara en alltmer komplex planeringsprocess?

De deltog sedan i panelsamtal med Finn Williams, stadsarkitekt i Malmö, Anna Flatholm, stadsarkitekt i Umeå och Carl Arnö, Västerås stad innan evenemanget avslutades med lunch och hemresa.

På Föreningen Sveriges Stadsbyggares formella årsmöte valdes styrelse för 2023.