Produktionsplan 2020

Produktionsplan för redaktionellt och annons material för Stadsbyggnad 2019

Nummer

Red möte    

Ledare preliminära

Manusstopp
Redaktion

Manusstopp
Annonser

Utgivning

Tema

1

22 nov 10.00

Theres Evertsdotter Staf

7 jan

17 jan

18 feb

Att leda och styra processer

2

10 jan 10.00

Jan G Nilsson

2 mars

13 mars

16 april

Stadsmiljö

3

6 mars 10.00

Mats Hällnäs (prel)

17 april

29 april

28 maj

Tema: Stadsutveckling, Luleå

4

24 april 10.00

Ingrid Persson Westberg (prel)

15 juni

7 aug

3 sep

Hållbara kommuner

5

21 aug 10.00

Ulrika K Jansson (prel)

18 sep

1 okt

29 okt

Infrastruktur

6

18 sept 10.00

Ulf Lademyr (prel)

21 okt

9 nov

10 dec

Klimat

1 2021

20 nov 10.00

Sofi Almqvist (prel)

7 jan