Produktionsplan 2018

Produktionsplan för redaktionellt och annons material för Stadsbyggnad 2017

Nummer

Red möte    

Ledare preliminära

Manusstopp
Redaktion

Manusstopp
Annonser

Utgivning

Tema

1

24 nov 10.00

Marianne Cedervall

8 jan

19 jan

16 feb

Att leda och styra processer

2

19 jan 10.00

Jan G Nilsson

2 mars

15 mars 

17 april

Stadsmiljö

3

9 mars 10.00

Therese Evertsdotter Staf

18 april

2 maj 

30 maj

Tema: Stadsutveckling, Uppsala

4

27 april 10.00

Mats Hällnäs

15 juni

8 aug

4 sep

Hållbara kommuner

5

24 aug 10.00

Ulrika K Jansson

21 sep

2 okt

30 okt

Infrastruktur

6

21 sept 10.00

Ulf Lademyr

22 okt

9 nov

11 dec

Klimat

1 2019

23 nov 10.00

Sofi Almqvist

7 jan