Produktionsplan 2019

Produktionsplan för redaktionellt och annons material för Stadsbyggnad 2019

Nummer

Red möte    

Ledare preliminära

Manusstopp
Redaktion

Manusstopp
Annonser

Utgivning

Tema

1

23 nov 10.00

Sofi Almqvist

7 jan

18 jan

18 feb

Att leda och styra processer

2

11 jan 10.00

Jan G Nilsson

1 mars

14 mars 

16 april

Stadsmiljö

3

8 mars 10.00

Liselotte Skough

18 april

2 maj 

29 maj

Tema: Stadsutveckling, Luleå

4

26 april 10.00

Anders Bylund

14 juni

7 aug

3 sep

Hållbara kommuner

5

23 aug 10.00

Ingrid Persson Westberg

20 sep

1 okt

29 okt

Infrastruktur

6

20 sept 10.00

Tommie Eriksson

21 okt

8 nov

10 dec

Klimat

1 2019

22 nov 10.00

Theres Evertsdotter Staf

7 jan