Produktionsplan 2021

Produktionsplan för redaktionellt och annonsbokning för Stadsbyggnad 2021

Nummer

Red möte    

Ledare preliminära

Manusstopp
Redaktion

Manusstopp
Annonser

Utgivning

Tema

1

20 nov 10.00

Malin Lagerwall

7 jan

18 jan

19 feb

Att leda och styra processer

2

8 jan 10.00

Göran Werner

2 mars

12 mars

16 april

Stadsmiljö

3

5 mars 10.00

Ulrika K Jansson

16 april

29 april

28 maj

Tema: Stadsutveckling, Malmö

4

23 april 10.00

Anders Bylund

15 juni

6 aug

3 sep

Hållbara kommuner

5

20 aug 10.00

Malin Rizell

17 sep

1 okt

29 okt

Infrastruktur

6

17 sept 10.00

Mats Hällnäs

21 okt

9 nov

10 dec

Klimat

1 2022

19 nov 10.00

Therese Evertsdotter Staf

7 jan