Tidningar 2019

Aging infrastructure is a major challenge for communities. Not just for a handful of isolated urban or rural centres but as a nationwide and international problem. It is a dilemma with the potential to erode the lifestyle we have come to expect. As a public......

Det råder idag starka drivkrafter runt om i världen i form av urbanisering och förtätning av våra städer. Sam- tidigt finns en konsensus bland forskare att vi står inför ett klimat i förändring som, i en svensk kontext, förväntas innebära bland annat högre temperaturer samt......

Varför är det 2 meter mellan sovrumsfönstren och berget (Stockholm)? Varför bor människor i tält på trottoarerna (Los Angeles)? Varför ökar trångboddheten i bostäder som får allt mindre dagsljus (hela Sverige)? Och varför höjs plötsligt hyran med 30 procent på några månader (Harlem, New York)?......

Överträdelser i strandskyddsområden är en obehagligt och överraskande utbredd företeelse. – Med vana ”tillsynsögon” kan man var som helst iakttaga olagligheter, säger Kristina Höök Patriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland som nyligen projektledde genomförandet av den största nationella strandskyddstillsynen någonsin. Samtidigt som tillsynsprojektet rapporterar inte bara oroväckande......

Klimatkris, teknikutveckling och en ökande mängd förnybar energiproduktion driver på energiomställningen i samhället. Det senaste decenniet har både samhället och elsystemet förändrats dramatiskt. Dagens elnät kan på vissa ställen inte hantera nya och förändrade elbehov. På vissa platser är kapacitetstaket nått. Bristande kapacitet kan begränsa......