Nummer 6 2009

Nummer 6 2009

Omslag 0906Utdrag från Ledaren:

…Framgångsrika samhällsbyggnadsprojekt kännetecknas ofta av god, engagerad och prestigelös samverkan mellan de kommunala aktörerna i parallella spår, där byggherren/exploatören uppfattar de kommunala medverkande som en aktör. Mitt i ett starkt engagemang i projektet gäller det att vara ödmjuk och prestigelös med sin egen kompetens.
Bjud ut din kunskap.

Enskilda samhällbyggnadsprojekt fungerar emellertid inte utan att andra kommunala och regionala infrastrukturprojekt och stadsutvecklingsprojekt samtidigt tar form.
Årets kommunaltekniska utbildningsdagar i Gävle hade som tema: Hållbar stadsutveckling och livsmiljö. Utbildningsdagarna innehöll många synnerligen intressanta föredrag utifrån skilda professioner. En grovt förenklad sammanfattning av utbildningsdagarnas budskap för att uppnå en hållbar stadsutveckling och livsmiljö skulle vara begreppet samverka…

Läs hela Ledaren i Stadsbyggnad Nr 6 2009