Nr 4 2010

Nr 4 2010

Omslag 1003Webartiklarna i detta nummer:

Nytt klimatverktyg skyddar mot översvämning
I Göteborg håller ett nytt klimatverktyg på att testas fram. Genom simuleringar och samarbete över kommungränserna lär man sig hantera översvämningsrisker.
Av Mats Andréasson, Mats Larsson, Ulf Moback och Andres Kutti
Foto: Mikael Svensson

Bygga och förvalta i kallt klimat
UMEÅ TAR TÄTEN
”Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat” har på kort tid samlat omkring 50 medlemmar från bygg- och förvaltningskedjans alla länkar. Visionen är att Umeåregionen före 2020 ska vara världsledande inom området. Att ledordet är handling visar sig i de projekt med ny teknik, nya material och nya metoder som startats.
Av Claes Björnberg, frilansjournalist och Royne Söderström
Foto: Jens Backman

Störst förändring på byggsidan
Nya plan- och bygglagen:
Det är på byggsidan vi kommer att se de stora förändringarna när den nya lagen trätt i kraft, dels när det gäller omfattningen av bygglovsprövningen, dels kanske främst i kontrollskedet.
Av Anna Eklund
Foto: Barbro Larson