Nummer 1 2010

Nummer 1 2010

Omslag 1001Webartiklarna detta nummer handlar om:

”Vi bjuder in till webben”
”Designdialoger i tidiga skeden – arbetssätt och verktyg för kundengagerad arbetsplatsutformning”. Är en metod för medborgarinflytande som sedan något år tillbaka används i stadsbyggnadsprojekt.
-Det speciella med designdialogen är att det är arkitekter som genomför processen. Vi bjuder in till själva skissbordet som man aldrig gjort tidigare. Användarverktygen är både visuella och en praktisk verktygslåda. Människor tycker att det är bra att själva kunna beskriva vad de vill, Metoden kompletteras och utvecklas hela tiden där den används, säger Sonia Andersson, arkitekt på Sweco i Malmö.

”30 år att renovera miljonprogrammet”
Fler än 300 000 lägenheter byggda åren 1961-1975, ägda av SABOs medlemsföretag, ska rustas. Men det finns inga fonderade medel för att täcka behoven.
Med nuvarande upprustningstakt kommer det att ta närmare 30 år innan bostäderna är renoverade. SABO efterlyser en bred överenskommelse mellan staten, kommunala och privata hyresvärdar, hyresgästerna samt byggindustrin för att klara finansieringen.

Vauban – invånarna bygger själva sin stad
I utkanten av den sydtyska staden Freiburg ligger den nybyggda stadsdelen Vauban med 5500 invånare. Här har de boende designat sina egna lågenergihus och förvisat bilarna från gatan. Med solens hjälp har området nästan blivit självförsörjande på värme och elektricitet.

Läs fler artiklar i tidningsutgåvan Stadsbyggnad Nr 1 2010