Linköping är SKT:s kongresstad 2011 och vi ger en fyllig presentation av staden i detta nummer

Linköping är SKT:s kongresstad 2011 och vi ger en fyllig presentation av staden i detta nummer

Mångfald som i New York

En tätare stad som väcker känslor likt dem man får när man hör namn som Barcelona och New York – det är inga dåliga mål som Linköping har satt upp för sin framtida utveckling.

Men så är mottot också ”staden där idéer blir verklighet”.

Av Tove Frisk   Foto: J Falk

Fotbollsarenan sid 1Linköping växer som aldrig förr – snart bor här 150 000 invånare och 2030 beräknas folkmängden uppnå 200 000 invånare. Linköping har regionens yngsta befolkning och växer snabbast, något som kommunalrådet Muharrem Demirok gillar. Han har ansvar för stadns samhällsplanering, miljö och tekniska frågor. En ung befolkning ligger helt i linje med hans syn på stadens attraktivitet och framtidsmöjligheter.

-Det handlar det om attityder och kreativa miljöer. Tänk när du hör namn som Barcelona, New York – de väcker en speciell känsla i kroppen, ett pirr… Det finns något som lockar. I första hand handlar det inte om politiska beslut i Stadshuset. Istället måste vi lyssna till människor och höra vad de vill ha. Vi måste få bort alla bromsklossar och våga tänka nytt. Nu kommer nya generationer, som vill sätta sin prägel på staden, annars flyttar dom.

-Det känns fantastiskt spännande att få vara med och planera och utveckla vår stad just nu! Linköping är Sveriges femte största kommun, men också en del av den expansiva Fjärde Storstadsregionen. Ett regionalt samarbete ska leda till ökad tillväxt genom förbättrade kommunikationer, näringslivsutveckling, forskning på hög nivå och ett attraktivt boende.

Samarbetet mellan Linköping och Norrköping är oerhört viktigt för att regionen ska kunna vara attraherande och spännande. Den gemensamma översiktplanen är ett unikt bevis för att samarbetet tas på allvar .

-I Linköping pågår ständigt nya projekt för att utveckla staden i rätt riktning, konstaterar

Muharrem Demirok. Vi är starka inom bland annat kommunikation, forskning och högutbildad arbetskraft.

Historiskt har Linköping vuxit ”på längden”, men den nya översiktsplanen tar ett helt nytt grepp. Linköping kommer att bli en rundare, tätare och mer sammanhängande stad, där markresurserna utnyttjas bättre. Det möjliggör bättre kollektivtrafik och gång– och cykeltrafik, med vinster ur både miljö- och hälsoperspektiv. Stadskärnan blir attraktiv, tillänglig och trygg.

När en stad växer ställs krav på nya bostäder. Nya hus, bostadsområden och till och med hela stadsdelar står på tur. Ett sätt att möta framtidens krav är att arrangera arkitekttävlingar som ska stimulera till nya inspirerande boendemiljöer och bra arkitektur.

Ett annat framtidsperspektiv är att skapa en ”grön” stad. Det sker dels genom en miljöinriktning inom forskning och företagande, dels genom att erbjuda en stad med parker, planteringar och grönområden.

-För att nå våra mål är det oerhört viktigt med en bra omvärldsanalys och ett lyhört samarbete med universitet, näringslivet, byggherrar och andra aktörer, säger samhällsbyggnadsdirektör Lars Hågbrandt.  Det ställer stora krav på engagemang och kompetens i vår egen organisation. Sist men inte minst är vi en serviceorganisation för alla Linköpingsbor. Vi ska lyssna och ta till oss.

Nu planeras för Linköping 2014 – en utställning med målet att visa upp en stadsdel från planering till färdig stadsdel.

– Utställningen kommer att presentera det moderna, framåtsyftande och hållbara samhällsbyggandet, något som uppmärksammas i ett internationellt perspektiv. Och den ska visa att vi lever upp till vårt motto: Linköping – staden där idéer blir verklighet.

Att skapa attraktiva och kreativa miljöer för människor handlar om utbildning, teknologi, talang och tolerans.

Konsuln_Linköping_WingaÌŠrdh arkitekterI framtiden kommer det att finnas arbetsplatser med höga kunskapskrav och spetskompetens -det är en av nyckelfaktorerna för att generera tillväxt i den kreativa ekonomin.

-Det känns viktigt att prata om stadsmångfald där vi erbjuder många olika alternativ för dem som vill bo eller redan bor och verkar i Linköping, säger samhällsbyggnadsdirektör Lars Hågbrandt

-Alternativen kan vara olika boendeformer, spännande arkitektur, ett rikt utbud inom kultur och idrott, bra och trygg sjukvård, ett spännande stadsliv med intressanta mötesplatser, en arbetsmarknad för alla, stabila, innovativa små och stora företag. vårt budskap för framtiden är: Bygg och utveckla ”Stadsmångfalden” .

Tove Frisk är kommunikatör i Linköpings kommun

(ruta):

Vad händer i Linköping?

• Stadskärnan utvidgas och växer över ån när Brandstationen flyttas till Kallerstad . Här lämnas då plats för Linköpings nya port till centrum alldeles intill Stångån. Kallerstad kommer att bli en ny stadsdel med ett nytt högklassigt resecentrum, ny fotbollsarena och minst 5 000 nya bostäder och ca 20 000 nya arbetsplatser.

• Östra Länken (nybyggnad riksväg 35) blir en del i den yttre ringleden och en infart till Linköpings östra delar. Vägen förbättrar framkomligheten och ger dessutom stora miljövinster.

• Övre Vasastaden byggs till stora delar om och får en innerstadskaraktär med drygt 2 300 bostäder och ett stort antal arbetsplatser.

• Folkets Park , ett av stans mest attraktiva lägen, utvecklas och får 320 bostäder.

• Folkungavallen och Tinnerbäcksparkeringen ger dessutom plats för ytterligare ca 600 nya bostäder.

• Berga utvecklas och ger plats för ca 300 nya bostäder.

• Djurgården blir en ny stadsdel i en unik miljö intill Tinnerö eklandsskap. Här planeras hela 5 000 nya bostäder.

• Södra Ekkällan bebyggs och försäljning pågår nu av ca 250 bostäder.

Bildtexter:

Lars Hågbrandt och Muharrem Demirak tycker att de befinner sig i ett spännande skede av utvecklingen.