Facebook till Luleå.

Facebook till Luleå.

facebook comes to lulea_2 2

”Största investeringen sedan Stålverket”

Kylan var för en gångs skull en fördel när Facebook valde Luleå som bas för sitt nya europeiska datacenter. Det kommer att serva 800 miljoner använare.

Av Anders Bylund och Lena  Segerlund

– Efter en omfattande process där vi undersökt alternativ i hela Europa kom vi fram till att Luleå hade den bästa helhetslösningen, med ett klimat väl lämpat för naturlig kylning, tillgången till förnyelsebar energi, bra mark, välutbildad arbetskraft och ett starkt och engagerat företagsklimat, säger Tom Furlong, ansvarig för nyetableringar på Facebook.

För två år sedan började Luleå arbeta med att locka internationella IT-bolag till regionen. Kommunen, Luleå Näringsliv AB och Invest Sweden har tillsammans arbetat hårt för att få till stånd Facebooks etablering i Luleå, som blir en milstolpe i stadens historia.

Den 27 oktober offentliggjorde Facebook att de ska bygga sitt tredje egna datacenter i Luleå. Datacentret blir bolagets första i Europa och kommer att serva över 800 miljoner Facebookanvändare. Datacentret blir det största i sitt slag som byggts i Europa och det nordligaste i världen av den har storleken.

”Det här är den största enskilda investeringen i Luleå sedan stålverket byggdes 1940. Det här är början på en helt ny och digital industriera för hela vår region, som i och med etableringen blir en nod för datatrafik i hela Europa”, säger Karl Petersen, kommunalråd i Luleå.

Därför Luleå

Facebook valde Luleå för regionens unika egenskaper. Luleå ligger på samma breddgrad som Fairbanks i Alaska och kylan har varit en nyckelfaktor bakom Facebooks val av plats. I Luleåregionen finns under större delen av året lättillgänglig naturlig kyla i luften som behövs för att hålla nere temperaturen i serverhallarna.

Luleå har sina rötter i massa-, gruv- och stålindustrin, som fortfarande är viktig for regionen. Basindustrins hårda krav på elförsörjning har under åren skapat ett driftsäkert och beprövat högspänningsnät som nu är en stor konkurrensfördel i kampen om framtidens industrier.

– Att Facebook kommer till oss är ett bevis för regionens kvaliteter och en enorm laginsats från alla inblandade. Luleå har ställts mot mängder av alternativ och när det gäller den här typen av investeringar så chansar man inte”, säger Matz Engman, VD Luleå Näringsliv.

En av nycklarna till framgången har varit det täta samarbetet mellan kommunala förvaltningar, energibolaget och näringslivsbolaget. Tillsammans har vi klarat av att leverera lösningar på Facebooks högt ställda krav. Vi har jobbat med parallella processer genom hela projektet och på så sätt lyckats korta ner tiderna väsentligt. Dessa värdefulla erfarenheter tar vi nu med oss till kommande projekt.

– Luleå kommun, Näringsdepartementet och Invest Sweden har varit övertygande under hela processen och hjälpt oss att fatta det här beslutet. Vi ser fram emot att bli en del av lokalsamhället och arbeta tillsammans med Luleå for att ge snabbare, mer tillförlitlig och robust service till människor runt om i världen som förlitar sig på Facebook för att hålla kontakten med vänner och dela information, säger Tom Furlong.

Det största i sitt slag

Datacentret blir det största i sitt slag i Europa och bestå av tre serverhallar med en area på 28 000 m2 vardera vilket motsvarar drygt 11 fotbollsplaner. Bygget sker i tre etapper och den första är redan påbörjad. Den första serverhallen ska vara i drift om ett år och hela anläggningen väntas vara klar 2014. En stor del av trafiken från världens 800 miljoner Facebookanvändare kommer då att hanteras i det nya datacentret.

Totalt innebär projektet att flera miljarder kommer att investeras inom de närmaste tre åren och att 300 årsarbetstillfällen kommer att skapas bara under byggnationen.

Vad är ett datacenter ?

Investeringarna i datacenter världen över är 2010 – 2011 omkring 200 miljarder kronor och beräknas växa till 230 miljarder under de kommande 12 månaderna (DCD Industry Census 2011). Utvecklingen drivs av att alltmer av både företag och privatpersoners data ligger i stora datahallar – det så kallade molnet – snarare än som förr på hårddiskar på lokala datorer och servrar.

Ett datacenter fungerar som en jättedator. Där huserar tusentals dataservrar som genom att arbeta tillsammans kan processa stora mängder datatrafik. Servrarna är länkade med omvärlden via fiberoptikkablar, och kan på så sätt använda sin samlade kapacitet för att göra omfattande beräkningar för att få tjänster på webben – till exempel Facebook – att fungera.

När du använder Facebook, till exempel för att uppdatera din status eller kommentera vänners bilder och filmer, tar servrarna i Facebooks datacenter emot och beräknar dina önskemål så att själva handlingen upplevs som direkt i samma ögonblick du utför den. Med 800 miljoner användare världen över och mer än 100 miljoner bilder som laddas upp varje dag, är det enorma mängder data som behöver processas av Facebook varje dag.

Facebook sätter regionen på världskartan som i och med etableringen blir en nod föor datatrafik i hela världen. Luleå kommer att marknadsföras som The Node Pole när fler aktörer i branschen ska bearbetas. Namnet ska återspegla regionens nordliga position och det faktum att platsen nu blir en knutpunkt för datatrafik i hela Europa.

”Vi hoppas att andra globala företag ser vår regions inneboende kvaliteter och väljer att följa i Facebooks fotspår i framtiden. Vi vill bli ett riktmärke, en pol, for högteknologisk och energikrävande verksamhet. De har gjort en metodisk undersökning av platser i hela Europa och kom fram till att Luleå var den allra bästa”, avslutar Karl Petersen.

Anders Bylund arbetar på Stadsbyggnadskontoret i Luleå kommun.

Lena Segerlund finns hos Luleå Näringsliv AB.

The new Facebook data center - construction process - image 5 2