Res, se och lär med KT

Res, se och lär med KT

Svenska Kommunaltekniska föreningen har som ett av
sina mål att öka utbytet mellan medlemmarna och att
lära av varandra och av andra. Därför ordnade tre kommittéer
en studieresa för sina medlemmar under hösten.
Det var Kommittén för hållbart samhällsbyggande,
Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén.
Arton planerare deltog i resan med fyra välplanerade
dagar och drygt 120 mil, främst med tåg. Under
ledning av vår guide, Sveriges namnkunnige ”miljöarkitekt”
Varis Bokalders, fick vi se nybyggda klimatsmarta
stadsbyggnads- och trafikprojekt i Holland,
Tyskland och Schweiz. Vi fick också titta närmare på
nya administrativa system för att planera, genomföra
och förvalta byggnationen av nya bostäder.
Uppmärksamma läsare upptäckte redan i Stadsbyggnad
nr 1 två artiklar från studieresan, om cykelstaden
Houten och de franska kvarteren i Tübingen.

Houten
Vi anlände till en av två järnvägsstationer i Houten i
hjärtat av centrum, med en cykelparkering med plats
för 3 000 cyklar. Houten i dess nuvarande form började
planeras redan under 1960-talet för att bli en cykelstad
för 50 000 nya invånare. I nr 3 kan ni läsa mer om vår
cykeltur i Houten och om planeringsförutsättningarna
och genomförandet under de senaste 50 åren.

Karlsruhe och Tramtrain
Tramtrain är stadens modell för att lösa upp den trafiksituation
som rådde när planeringen påbörjades
under 1980-talet. Systemet bygger på antagandet
att de kollektiva transportmedlen, för att kunna
konkurrera med bilen, måste vara tillgängliga och
lättanvända för passagerarna. Därför har man konstruerat
en tågtyp och ett system som inne i staden
fungerar som en spårvagn och utanför stadsgränsen
som ett pendeltåg, för att binda ihop regionen.
Studiebesöket i Karlsruhe avslutades med en tur med
Tramtrain för att vi skulle få känna på de olika hastigheterna
i staden och utanför stadsgränsen. Vi återkommer
med en detaljerad artikel om detta system.

Tübingen – två stadsdelar
I Tübingen besökte vi stadsdelarna Loretto och Französisches
Viertel och studerade hur man renoverat
och byggt om ett före detta franskt regementsområde
till ”mixed-use” med baugruppen och samma
förutsättningar för kollektivtrafikresenärerna som bilisterna.
Här är det lika långt till busshållplatserna som till
parkeringshusen. En annan finess är parkering av bilar
med hiss från bottenvåningen, så kallade automatiska
garage. Här har man också som i Culemburg utvecklat
nya administrativa former för planering, byggande
och förvaltning. Om detta system kan ni läsa mer om
i artikeln i nr 1 ”Dyrt boende ledde till byggkollektiv”
Freiburg – Tysklands solhuvudstad och Vauban
I Freiburg fick vi en föreläsning om hur Tyskland
jobbar med energieffektiviseringen av bebyggelse
och transportsystem. Slående under resan i Tyskland
var alla hus med solfångare. I Freiburg imponerades
vi också av cykelgaraget som också var placerat intill
järnvägsstationen. Eftermiddagen tillbringade vi i
Vauban som för närvarande är Tysklands med miljöanpassade
stadsdel där det finns exempel på både
passivhus och plusenergihus.
I Stadsbyggnad 2010 1–3 fanns en omfattande artikelserie
om Vauban.

Zürich
Hos VBG (Verkehrsbetriebe Glattal AG) får vi höra om
spårvagnsprojektet som kopplar samman flygplatsen
i Zürich med byggda och planerade stadsdelar i fem
kommuner. Enligt de trafikplanerare som deltog i resan
är Zürich spårvägssystem ett av de bästa i världen med
avseende på tillänglighet, punktlighet, användarvänlighet
och information om systemets verkningsgrad.
Studieresan var intensiv men vi deltagare tyckte
det var väl värt de korta nätterna och de snabba resbytena.
Att lära känna varann och att tillsammans ha
trevligt och få se och diskutera goda exempel på hur
man kan tänka nytt och klimatsmart i stadsbyggnad
och trafikplanering ger mersmak.
Resan till Amsterdam anordnades från respektive
startplats på egen hand. Från Amsterdam och vidare
skedde resan med allmänna kommunikationer. Mellan
de olika studiebesöken användes tåg och inom orter
och städer buss, spårvagn och fötter. <<
Agneta Sundberg och Göran Lundberg, Kommittén för
hållbar samhällsbyggnad

Vill du också resa?

Vi är intresserade att höra om det finns intresse
bland övriga medlemmar att i Kommunaltekniska
föreningens regi göra en liknande resa
till Culemburg, Houten, Karlsruhe, Tübingen
och Freiburg för att ta del av de framstående
fysiska samhällsbyggnadsprojekten på plats.
Resan planeras till slutet av september 2012,
alternativt våren 2013.
Kostnaden uppskattas till mellan 8 000 till 9 000
kronor för rundturen i Holland och Tyskland, men
exklusive resan till Amsterdam och resan hem
från Freiburg. Lämpligt deltagarantal är mellan
femton och tjugo personer.

Om Du som är medlem i föreningen är intresserad
så gör en preliminär anmälan på formuläret nedan
senast den 27 april.
Beslut om resan tas i början av maj och då krävs
en bindande anmälan.
Har ni andra studieobjekt ni tycker vi ska
ordna en resa till? Hör av er med förslag till
KTs kommitteer!

[contact_form]