Resa smart i stan

Resa smart i stan

trafikantveckan_7009915

Smarta resval styr stadsutvecklingen

Välkommen till Europas största konferens om Mobility Management i Gävle 2013.

29-31 maj kommer deltagare från Sverige och hela Europa att samlas i Gävle för att diskutera hållbart resande vid konferensen ECOMM 2013 – European Conference on Mobility Management. Årets tema är “Smart choices require easy access —making sustainable transport a part of everyday life”.

Konferensen är ett utmärkt tillfälle för alla som är intresserade av mobility management och hållbart resande att ta del av den senaste forskningen inom området och lyssna på presentationer om konkreta exempel inom hållbart resande och stadsutveckling som genomförts över hela Europa.

– Värdskapet för ECOMM 2013 är resultatet av en långsiktig regional satsning på hållbart resande som startade redan 2001 i Landstingets Gävleborgs regi. ECOMM ger ökade möjligheter för alla som arbetar med hållbart resande inom Gävleborgs län och i Sverige att visa upp sitt arbete och sitt engagemang, säger Ulla-Karin Enbom, projektledare för ECOMM.

Bakom ansökan står Gävle kommun, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg. Övriga partners är Trafikverket, Landstinget Gävleborg, Högskolan i Gävle, Swedbank, Biogas Mitt, Stadsbussarna, Gävle Dala Energikontor, Energimyndigheten, Gävle Energi, Future Position X, Mellansvenska Handelskammaren och Smart City Arena.

— Att vi är många som samverkar är en framgångsfaktor, både när det gäller att anordna konferenser och att skapa en hållbar trafikutveckling, säger Helena Werre Trafikchef, Gävle kommun.

Det är 17:e gången som konferensen anordnas och det är tredje gången som konferensen äger rum i Sverige. Tidigare svenska värdstäder är Karlstad 2003 och Lund 2007. De senaste åren har Frankfurt, Toulouse, Gratz, San Sebastian och London stått som värdar. Omkring hälften av deltagarna brukar komma från det land där konferensen arrangeras.

En attitydfråga

Mobility management är ett koncept som sammanfattar olika åtgärder med syfte att påverka färdmedelsvalet egentligen innan resan påbörjats. Främst handlar åtgärderna om information och beteendepåverkan för att främja, stödja och underlätta ett hållbart resande

En ofta använd definition av mobility managment är ”… ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden”.

Konceptet har utvecklats på europeisk nivå, främst i ett antal EU-projekt och inom ramen för samarbetsplattformen EPOMM, European Platform on Mobility Management. Sverige har under många år medverkat och varit drivande i utvecklingen av området genom en rad olika initiativ. Mer information om mobility management finns att läsa på www.mobilitymanagement.se liksom på hemsidan för det svenska nätverket www.SWEPOMM.se.