Nr 4 2013

Nr 4 2013

SB-4-2013-omslag

Stadsbyggnad nr 4 2013

Tema Hållbarhet & Energi

  • Odla i stan
  • Miljonprogram i Storstockholm
  • Tassafaronga Village i Oakland
  • Årets stadskärna