Nya parker, stora grepp i Umeå

Nya parker, stora grepp i Umeå

Parkour

I centrala Umeå står höga byggkranar tätt. Nya hotell och gallerior skall stå färdiga till Kulturhuvudstadsåret 2014. Men det som händer mer marknära är det verkligt stora – Umeå skall göra upp med den rekorddåliga stadsluften och satsar dessutom stort på det gröna. Nya parker, nya torg och en utveckling av de som redan finns skall möta besökare och umebor 2014.

 

 

Från att ha varit en stad i bilismens tecken med E 4:ans tunga lastbilstrafik rakt genom centrum som främsta uttryck skall Umeå bli en stad med drastiskt minskade koldioxidutsläpp och partiklar i stadsluften. Kulturhuvudstadsåret 2014 är en storsatsning på kulturen där medskapande och de åtta samiska årstiderna är några ledord. Men Kulturhuvudstadsåret handlar minst lika mycket om stadsutveckling.

De nya planerna innebär att staden åter vänder sitt ansikte mot älven och då får Strandgatan, som i dag har karaktären av en motorled inramad av betong ge utrymme åt en av nysatsningarna: den nya stadspark som har arbetsnamnet Lugn och ro. Den gränsar i väster till det traditionella finrummet, Rådhusparken som förnyas av en av världens främsta trädgårdsarkitekter, Ulf Nordfjell som har sina rötter i Umeå.

Kontrasten mot nya Lugn och ro blir stor i flera avseenden. Här har arkitektkontoret Combine i Stockholm fått uppdraget att skapa en grund för en park med en friare karaktär som inte skall vara helt klar nästa år, utan fortsätta att utvecklas genom olika processer kring medskapande och medborgarinflytande.

I år anläggs parkens grundlandskap: en fin park längs älvstranden i två nivåer, med gångvägar, gräsmattor, träd, vindskyddade bänkar och mötesplatser. Under 2014 bjuds umeborna åter in i planeringen, nu för att bidra till steg två som innehåller lekpark, utställningsträdgård och en ”plogplan de luxe” för vintern. Med hjälp av snöslungor kan parken då få ett gångsystem av snö, bli till ett annat landskap, men nu av snö och is.

 

I samarbete med Ljusarkitektur arbetar man fram en årstidsbelysning, ljus som skall signalera variationen i de åtta samiska årstiderna. Med hjälp av ett wiresystem kan lyktor och olika ljuskällor ge parken olika karaktärer. Ljusdesignen kan mot slutet av 2014 bidra till att uppgradera Umeås årliga ljusfestival och då peka framåt, mot åren efter 2014.

I dag är området en bullerstörd sluttning nedanför stadskyrkan. Nu omvandlas den till en modern park med helt nya grepp, organiska former och flera funktioner. Trappor upp till två av stadens stora gator skapar nya siktlinjer ner mot älven och ger dem möjligheter att utvecklas till nya paradgator och Kyrkbacken att flytta ända ner till vattnet.

Anna Flatholm är stadsträdgårdsmästare i Umeå och en av nyckelpersonerna i de stora stadsutvecklingsprojekt som pågår.

-I Lugn och ro får vi en utmaning inför 2014, säger hon. Vi skall bygga upp en grund för dialoger om den fortsatta utvecklingen och samtidigt få parken att vara levande och attraktiv under den tiden. Den preliminära kostnaden är 33 miljoner och inkluderar omvandlingen av Strandgatan till trädkantad stadsgata med två körfält och cykelstråk.

 

 

Vasaplan – det centrala som bakgata

Men Umeås riktigt stora utmaning för både planerare och parkexperter de närmaste åren är Vasaplan, platsen där alla rör sig, platsen mitt i smeten. Här finns alla stadsbussar, de som behöver allt mer utrymme när bilismen skall minska, caféer som vill utvidga på trottoarerna, prestigerestauranger och hotell vars gäster skall samsas med alla bussresenärer och stadens A-lagare. Dessutom Folkets hus med stora konferenser och sitt utvecklade nöjes- och kulturutbud. Vasaplan är Umeås kommunikativa hjärta och samtidigt liknar den mest en bakgata.

Hur lösningen på denna utmaning i fråga om funktioner och gestaltning skall kunna se ut är mycket svårt att se. Inför 2014 har Kulturdepartementet gett uppdrag åt sina myndigheter att samverka med Umeå och ett av resultaten är Urban Forum där Vasaplan är ett av projekten. Inom Urban Forum finns tillsammans med kommunen Konstrådet, Boverket, Arkitekturmuseet och Riksantikvarieämbetet. Just nu är någon form av konstsatsning på Vasaplan en idé som diskuteras.

Men också nya Vasaplan är ett av de projekt där kommunen vill arbeta med stärkt medborgarinflytande. Tankar på att också låta A-lagarna vara med i planeringen i det som tidigare kallades Social trädgård har dock tonats ner sedan media i höstas uppmärksammade att en gentleman ur denna grupp var på väg att frysa ihjäl en kall natt i en av bussarnas väntkurer. Nu poängteras starkt att nya Vasaplan skall vara till för alla.

 

Parkour

Umeå har ett guldläge längs Umeälven, med sina södersluttningar ner mot vattnet. Det är de som nu utnyttjas och skapar ett långt stråk av parker med olika karaktärer. Uppströms efter Rådhusparken byggs det nya kulturhuset Väven som följs av två nya, mindre parker för ungdomar, Sparken som är en skatepark tillsammans med en för parkour. Parkstråket avslutas med nya Broparken med stora grönytor, scen och gradänger.

 

Prisbelönt översiktsplan

Kompassen bakom de stora förändringarna i Umeå är den nya Översiktsplanen som fick Planpriset av Sveriges Arkitekter 2012.  Den skapar helt nya trafikvanor där gående och cyklister prioriteras och en modern stadsutveckling med hänsyn tagen till kulturmiljön i en stad som växer. Centrala Umeå är klassat som kulturmiljö av riksintresse, den låga trähusbebyggelsen och de breda gatorna som byggdes efter stadsbranden 1888 gör staden unik och nya planer väcker oftast ont blod. Senast har flera planerade höga hotellbyggen i centrum kritiserats hårt.

-Kulturhuvudstadsåret har gett oss möjligheter att jobba på ett sätt som vi aldrig hade kunnat annars,   säger Carl Arnö, en av de ansvariga på stadsbyggnadskontoret. Vi lär oss mycket och våra kompetenser har utvecklats tack vare omfattningen. Flera av projekten hade diskuterats tidigare, men 2014 gjorde att mycket lossnade.

I januari drar det europeiska Kulturhuvudstadsåret i gång i Umeå. Norrlandsoperan har redan signalerat ett program av högsta klass, liksom nya Bildmuseet.

Men parkerna och miljön kommer att hävda sig väl, de formar en vackrare stad också för åren efter 2014 och en stad med luft, mindre farlig att andas.