Stadsbyggnad nr 4/2014 ute nu!

Stadsbyggnad nr 4/2014 ute nu!

omslag

Numret innehåller massor av nyttig läsning inför den stundande hösten. Numrets tema är Hållbara städer med ett särskilt fokus på Göteborgsregionen, eftersom Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress och mässan Kommunal Teknik 2014 äger rum i Göteborg 2-3 september.

Vi berättar om hur Älvstaden ska växa fram utmed Göta älv. Du kan också läsa om hur Göteborg arbetar för att klara av ett förändrat klimat. Utöver detta kan du sätta dig in i hur Göteborg arbetar med att utveckla medborgardialog.

Detta och mycket mer får du i nr 4/2014 av Stadsbyggnad.