Centrum ska stå i centrum

Centrum ska stå i centrum

SB-WWW-3-FalkenbergFalkenbergs kommun arbetar målinriktat med att utveckla stadskärnan. Sedan ett år tillbaka är Henrik Olsson, 2013 utsedd till Årets centrumutvecklare för sitt arbete i Kungsbacka, utvecklingsledare för centrumutvecklingen i Falkenberg.

– Det första vi gör är att fråga medborgarna, sedan arbetar vi över yrkesgränserna – så får vi mer kreativa förslag och lösningar, säger Henrik Olsson.

Falkenbergs kommun kraftsamlar för att utveckla sin stadskärna. Projektet har en egen budget 2014-2017 för attraktionshöjande centruminvesteringar. Förutom centrumutvecklare finns också en särskild arbetsgrupp, centrumgruppen, som ska samordna arbetet. Inriktningen på arbetet är att det ska göras av och i dialog med invånare, företag, fastighetsägare och besöksnäring.

Grundidén med stadsutveckling är likartad i alla städer: staden ska vara en attraktiv plats att bo på så att människor flyttar dit. Då blir det också gynnsamt att driva företag där, vilket ger mer skatteintäkter och förutsättningar för en ännu bättre stad. Då vill dessutom fler människor besöka staden vilket genererar ytterligare intäkter. Stadsutveckling bidrar till att åstadkomma en positiv spiral.

En viktig aspekt av stadsutveckling är att få människor att vilja vara i staden, att handla där hellre än någon annanstans som i externa köpcentrum. Föreningar, kultur och konst ska ha möjlighet att utvecklas. En attraktiv stadskärna gynnar hela kommunen.

BÖRJA MED DIALOG

Hur lyckas ett projekt skapa en stadskärna där människor vill vistas? Ett bra sätt som centrumutvecklarna i Falkenberg har tagit fasta på är dialog. Genom att fråga invånarna vad de vill ha mer av i centrum går det att med små medel öka attraktiviteten i stadens centrala delar.

– Vi börjar verkligen hos medborgarna, det är en äkta dialog. Vi kommer inte med färdiga förslag och frågar ”Vad tycker ni?”. Istället ber vi om förslag, berättar Henrik Olsson.

Ett sätt var Offentliga rummet, ett dialogevenemang under en vecka i november 2014, då det fanns personal från kommunen på plats mellan nio på morgonen och nio på kvällen för att möta medborgare och lyssna på förslag om hur innerstaden kan utvecklas. Totalt kom det in 1 290 idéer. Arbetet med att genomföra dem pågår och det är ett arbete som kommer att pågå under lång tid framöver. En viktig del är att återkoppla och berätta när förslagen har förverkligats. Den som lagt tid och energi, ska veta att det kom till nytta.

Idéerna från Offentliga rummet går vidare till den aktör som kan göra något i frågan – det kan vara fastighetsägare, butiker, restauranger, föreningar – eller självklart kommunen. Idéer som blir verklighet ska bidra till en mer attraktiv stadskärna. Vissa förslag går inte att förverkliga, men det ska finnas en återkoppling även där, så att ingen behöver undra, var förslaget blev av.

Eftersom det är många förslag, tar det olika lång tid, innan Centrumgruppen tagit ställning till, vilka som går att genomföra och inte.

KREATIV MÅNGFALD

Centrumgruppen kan ses som en referensgrupp med uppdrag att driva och samordna utvecklingsarbetet i stadskärnan. I gruppen finns en mångfald av kompetenser.

Där finns representanter för innerstadsföreningen, fastighetsägare, Falkenbergs Näringslivs AB och representanter från flera delar av kommunen: stadsbyggnadskontoret, planavdelningen, gatu- och trafikavdelningen, bygglovsavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och hälsoförvaltningen och kommunkansliet. Tanken bakom gruppen är i linje med viljan att få med medborgarna i utvecklingsarbetet.

– Ju fler som är med och bidrar med sina perspektiv desto smartare lösningar kommer vi fram till. Att ha med någon från planavdelningen, någon från kultur- och fritidsförvaltningen och någon från näringslivet betyder inte bara att vi får mer kompetens – det ökar också kreativiteten när flera perspektiv bryts mot varandra, säger Henrik Olsson.

Några projekt har redan utförts, exempelvis finns sedan förra året en mötesplats sommartid på ”Lilla Rådhusplatsen” med sittmöbler på höjden. På sommaren är det en passande plats för att njuta av både sol och folkvimmel. Andra tider på året används ytan till parkering, och sittmöbeln finns vid Falkenbergs gymnasieskola.

Flera projekt är på gång, bland annat:

– Tullbron, en av Falkenbergs mest kända platser, ska lyftas fram.

– Gamla stan får ett lyft på flera olika sätt. Bättre ordning på trafikskyltar, historiska skyltar som lyfter fram intressanta platser, upprustning av gamla rökeriet och mer grönska.

– Ön i Ätran – hur kan den bidra till livet i centrum? Fågelholkar och andra boplatser ska öka djurlivet.

Text: Stefan Wemmel Ljung, redaktör Stadsbyggnad
Foto: Anja Ljungberg