Stockholm växer med nya tunnelbanan

Stockholm växer med nya tunnelbanan

Framtidens-spartrafikkarta_testStockholms läns befolkning ökar med 35–40 000 personer varje år och om 20 år bor var fjärde svensk här. Regionen är en av de snabbast växande i Europa. Det krävs smarta lösningar för att både nya och gamla stockholmare smidigt ska kunna resa till
och från hem, jobb och fritid.

Den nya tunnelbanan är en viktig pusselbit för hela Stockholmsregionens utveckling.

2014 kom staten, landstinget, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad överens om att satsa på den största utbyggnaden av tunnelbanan sedan 70-talet.

Med Stockholmsförhandlingen förband sig parterna att bygga ut tunnelbanesystemet med nio nya stationer och cirka 20 kilometer nya spår. Projektet finansieras till största delen av intäkter från trängselavgifter, men avtalsparterna är också med och betalar.

De fyra kommunerna ska bygga 78 000 nya bostäder längs de fyra nya tunnelbanesträckorna. Det är ett efterfrågat tillskott i en region med stor brist på bostäder. Med den nya tunnelbanan blir det både möjligt att förtäta befintliga bostadsområden och att bygga helt nya stadsdelar som Barkarbystaden, Hagastaden och Slakthusområdet.

Stockholms läns landsting, som ansvarar för utbyggnaden, har bildat en ny förvaltning för att planera och bygga ut tunnelbanan. Under sitt första år har förvaltningen för utbyggd tunnelbana i rekordfart påbörjat arbetet med att ta fram järnvägsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och miljödomsansökningar.
Allt sker i nära samarbete med kommunerna som står för det detaljplanearbete som behövs, både för nya bostadsområden och för miljöerna runt de nya tunnelbaneuppgångarna.

Järfälla blir ny kommun i tunnelbanenätet

Tunnelbanans Blå linje ska förlängas från dagens station i Akalla västerut via Barkarbystaden till Barkarby station där den nya bytespunkten knyter ihop tunnelbanan med pendeltåget.

Utbyggnaden innebär att Järfälla kommun får sina första två tunnelbanestationer. I samband med detta ska kommunen bygga 14 000 nya bostäder i närheten av de nya stationerna.  De flesta nya Järfällabor kommer att bo i den helt nya stadsdelen Barkarbystaden, på det gamla flygfältet. Här hamnar den nya tunnelbane-
stationen mitt i det nya området. Men även området runt Barkarby station förändras. Här kommer det att byggas både nya bostäder och ny service och bytesmöjligheterna till pendeltåget blir goda, med bara en rulltrappa emellan. Tunnelbanestationen får uppgångar på båda sidor om E18 och Mälarbanan.

Ny, bättre kollektivtrafik och många nya bostäder gör att Järfälla väntas växa från dagens 70 000 invånare till 100 000 år 2030.

Under 2016 planeras bygget av den här tunnelbanesträckan att starta, men redan nu pågår en del förberedelser, som provborrningar och undersökningar av berggrunden. De två nya stationerna i Järfälla planeras öppna år 2021.

Ny Gul linje på tunnelbanekartan

Odenplan blir en av de tre stationerna på tunnelbanans nya Gula linje som via Hagastaden går vidare till Arenastaden. Den Gula linjen stärker kollektivtrafikförsörjningen i den nya stadsdelen Hagastaden som knyter samman Vasastan med Solna. Linjen underlättar arbetspendling till de stora arbets platserna i Arenastaden och inte minst till Karolinska universitets- sjukhuset och Karolinska institutet, med sammanlagt cirka
12 000 anställda och många besökare. Linjen kommer även
att förbättra tillgängligheten för besökare till Friends Arena. Som en del i överenskommelsen bygger Solna stad 4 500 nya bostäder i Hagastaden och Arenastaden.

Vid Odenplan kommer man att kunna byta mellan pendeltåg och tunnelbanan, som förstärks ytterligare när den gula linjen även får en station här.

Gula linjens exakta sträckning väntas vara beslutad till sommaren 2015. Boende och andra berörda har bjudits in
till samråd och tyckt till om till exempel olika stationsplaceringar och entréer.

Arbetet med den nya Gula linjen beräknas starta under 2016. Från Kungsträdgården, som idag är en slutstation, förlängs tunnelbanans Blå linje söderut till en ny station i Sofia på östra Södermalm. Den nya stationen i Sofia kommer att hamna mellan 90 och 100 meter under markytan. Det beror på att tunnelbanan ska byggas i berg hela vägen och för att komma under Saltsjön måste tunneln byggas så djupt.

Med utbyggnaden av Blå linjen avlastas dagens mycket hårt belastade sträcka mellan Slussen och T-centralen, genom att en helt ny passage byggs mellan norra och södra staden.

Från Sofia byggs två grenar – en till söderort och en till Nacka.

Söderortsgrenen går från Sofia till en ny underjordisk station vid Gullmarsplan för att sedan knytas ihop med dagens Hagsätragren vid Sockenplan. Genom att den omvandlas från Grön till Blå och får en ny sträckning genom staden avlastas de andra två Gröna grenarna, till Farsta och Skarpnäck. Det möjliggör tätare trafik på spåren och därmed även fler bostäder längs grenarna. Stockholms stad ska bygga cirka 40 000 nya bostäder enligt Stockholmsöverenskommelsen, varav de flesta
i söderort. Många nya bostäder och verksamheter planeras till exempel i Slakthusområdet.

Grenen mot Nacka får en station under Hammarby kanal – med uppgång mot både Södermalm och Hammarby Sjöstad – en station i Sickla, en i Järla och en vid Nacka C. Stationslägena planeras för att underlätta byten till buss och Saltsjöbanan. Samtidigt växer Nacka, 13 500 bostäder ska byggas och kommunen väntas växa från dagens 95 000 till 135 000 invånare om bara 20 år.

Under 2018 beräknas arbetet komma igång med tunnelbanan till Nacka och söderort.

Text: Emma Sahlman, kommunikatör Förvaltning för utbyggd
tunnelbana, Stockholms läns landsting

Fakta nya tunnelbanan

• Cirka 20 kilometer spår

• Minst nio nya stationer

• 78 000 nya bostäder i tunnelbanans influensområde

• Arbetet leds av Riggert Andersson, chef för förvaltning för utbyggd tunnelbana på Stockholms län landsting

• Cirka år 2025 rullar nya tunnelbanan till Barkarby Station, Nacka, Arenastaden och Hagsätra

• Investering: 25,7 miljarder kronor, varav merparten från trängselskatter