Hur stavas kollegor?

Hur stavas kollegor?

Under sommarläsningen hajade jag till när jag såg att ordet kollegor stavats kolleger och tänkte att det var dålig korrekturläsning i en kvalitetsbok av en känd författare. Jag läste vidare och såg att man konsekvent använt stavningen med e varje gång det återkom i boken. Jag konsulterade google och fick reda på att formen kollegor är den som helt följer svenskans regler, till exempel jämfört med flickor, men det visar sig att kolleger länge varit det rätta eftersom den stavningen utgår från den latinska pluralformen collegae. Numera får man dock lika gärna skriva kollegor som kolleger. Enligt språkrådet är båda formerna korrekta.

Nu är stavningen av ordet inte det väsentliga utan hur vi ska kunna rekrytera alla de nya kollegor som behövs i den högkonjunktur vi befinner oss i. Ett kraftfullt ökat bostadsbyggande kräver i sig mer personal men bra bostäder kräver också utbyggnad av infrastruktur och service. Hela samhällsbyggnadssektorn konkurrerar om den begränsade skaran som har rätt utbildning och som gärna också har gedigen erfarenhet. Vid en chefsdag för någon vecka sedan beskrevs personalbrist som en av de största riskerna för att vi inte ska klara vårt uppdrag.

För att arbeta effektivt och på ett inspirerande och utvecklande sätt är det viktigt att det finns utrymme för utbyte av erfarenheter och nya idéer. Här erbjuder vår förening utmärkta möjligheter att dela kunskaper, få praktiska tips och skapa nyttiga kontaktnät mellan oss kollegor.

Jag har just deltagit i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens årskongress som bjöd på just detta. Till nästa år när föreningen har bytt namn till Föreningen Sveriges Stadsbyggare kommer jag att delta igen för att få träffa mina kollegor och jag kommer att fortsätta stava dem med o.

Marianne Cedervall, mark- och exploateringschef Norrköpings kommun och styrelseledamot i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen