Nyttan med Allmännyttan

Nyttan med Allmännyttan

PORTALEN-cmyk-500Hur mycket samhällsnytta ska de allmännyttiga bostadsföretagen leverera? Och vad är den viktigaste åtgärden för att bidra till en god samhällsutveckling? Det har ett team forskare, ledda av Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö, studerat inom ramen för forskningsprojektet Nyttan med Allmännyttan som initierats av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Forskarna konstaterar bland annat att de sociala projekten, så som läxhjälp och arbetsförmedling, är viktiga delar i allmännyttans verksamhet. Men det är bostadsförsörjningen som är den stora samhällsnyttan. Den måste uppmärksammas och uppgraderas, skriver de.

Hans Lind vid KTH har gjort en av delstudierna och konstaterar att byggandet av bostäder med rimliga hyror är klockren samhällsnytta som går att kombinera med affärs-
mässiga principer. Många kommuner i landet kämpar med bostadsbrist och tvingas då till mycket dyra nödlösningar,
till exempel hotellboenden. Ur det perspektivet blir byggandet av bostäder också ett sätt att minska socialförvaltningens direkta kostnader, menar Hans Lind. Uppdraget att säkra bostadsförsörjningen innebär att kommunen och dess bostadsföretag snabbt måste engagera sig i bostadsbyggandet, anser bransch- och intresseorganisationen SABO. Och för att det ska ge framgångsrika resultat måste bland annat kommunerna se över sina ägardirektiv till allmännyttan och bygga fler standardiserade flerfamiljshus.

”SABOs ramupphandlade flerbostadshus SABOs Kombohus Bas, Plus och Mini har pressat byggpriserna så att de ligger cirka 25 procent under övriga marknadspriset. Det är samhälls- nytta som direkt går att omsätta i praktiken”, säger Kurt Eliasson, vd för SABO.

Även Gunnar Blomé vid Malmö högskola lyfter i sin delstudie i Nyttan med Allmännyttan fram nyproduktionen och att den och renoveringar uppenbart har sociala och samhälle-
liga dimensioner. De allmännyttiga bostadsföretagen levererar här värdefull samhällsnytta för kommunen och dess invånare, konstaterar han.

SPARAR TID OCH PENGAR

”Det uppdraget skyms tyvärr ofta av stadsbyggnadsmässiga, tekniska och finansiella svårigheter. I mina kontakter med bostadsföretagen framkommer det att de skulle kunna bygga mycket mer om kommunernas hantering av bygglov snabbades upp och överklagandeprocesserna kortades. Många kommuner är dock på god väg och nästa utmaning är att få det industriella typhusbyggandet att slå igenom. Det sparar både tid och pengar – vilket vi så väl nu behöver. Bostadsbristen gör att vi måste öka byggtakten och göra det till priser som fler hushåll har råd med”, säger Kurt Eliasson.

Utöver det viktiga uppdraget att bygga fler prisvärda hyresrätter, tar många allmännyttiga bostadsföretag också ett stort ansvar för att stärka och utveckla de stadsdelar där deras hyresgäster bor. Ofta sker det i samband med renoveringar och nyproduktion i bostadsområdena.

I Malmö har allmännyttiga MKB Fastighets AB uppmärksammats för sitt nytänkande i stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah, vars mål är att utveckla och vitalisera området Rosengård till en trygg, eftertraktad och central del av Malmö. Projektet är fortfarande i planeringsstadiet och diskussioner pågår med tre privata fastighetsägare. 200 nya bostäder, 30 lokaler och ett 22 meter högt bostadshus finns med i planerna. 2013 vann Culture Casbah priset ”Best Futura Project” vid MIPIM-mässan i Cannes för sin goda utgångspunkt i hållbarhet, mänsklig skala och variation.