Stadsbyggnad nr 1/2016 ute nu! Numret innehåller massor av god inspirerande läsning i sportlovstider.

Stadsbyggnad nr 1/2016 ute nu! Numret innehåller massor av god inspirerande läsning i sportlovstider.

Stadsbyggnad_1-16-omslag_liten

Temat för nummer 1 är Att leda och styra processer. I numret kan du läsa om processen bakom stadsutvecklingen i nya Hornsberg i Stockholm samt också om vikten av insikt i byggherrens ekonomiska förutsättningar i detaljplaneprocesser.

I numret kan du också läsa om hur GIS kan utnyttjas bättre i kommunerna för bland annat verksamhetsutveckling och medborgarservice.

Läs om Örebromodellen för att hantera den ökade komplexiteten inom samhällsplaneringen samt om designmetodik som ett sätt att förbättra företagsklimatet.

Läs även om det nya samhällsbyggnadshuset i Karlstad, ett hus för samverkan och aktivitetsbaserat arbetssätt.

Detta och mer får du i nr 1/2016 av Stadsbyggnad. Hoppas att du får en nyttig och inspirerande lässtund!