Stadsbyggnad nr 2/2016 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning i vårljuset.

Stadsbyggnad nr 2/2016 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning i vårljuset.

Stadsbyggnad_2-2016_omslag-miniTemat för nummer 2 är Stadsmiljö. I numret kan du läsa om hur Västerås arbetar med mätning av besöksflöden som ett instrument för att skaffa sig kunskap om tid och rum i stadsmiljön, en grund för fortsatt stadsutveckling.

I numret kan du också läsa om hur skyfall vid översvämningar kan undvikas genom nya dagvattenlösningar.

Läs om Art Kod, ett delaktighetsprojekt som ökar barns och ungas delaktighet i planprocessen genom dialog och workshops.

Läs även om hur Christchurch på ett kreativt sätt hanterar och bygger upp stadmiljön på nytt efter förödande jordskalv.

Detta och mer får du i nr 2/2016 av Stadsbyggnad. Hoppas att du får en nyttig och inspirerande lässtund!