Stadsbyggnad nr 5/2016 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning i höstmörkret.

Stadsbyggnad nr 5/2016 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning i höstmörkret.

Temat för nummer 5 är Infrastruktur och du kan läsa om hur gamla E4 blir stadsgata i Sundsvall och om jobbet bakom Sundsvallsbron där trafiken på nya E4 går numera.

I numret kan du läsa om hur ny järnvägssträckning och nytt resecentrum bidrar till att utveckla Strängnäs.

I numret kan du också läsa om hur Helsingborg tar ett helhetsgrepp för att skapa en fungerande trafikinfrastruktur för en stad i kraftig tillväxt.

Läs om förtätning i Finland, brobygge i Norge och cykelplanering i München.

Dessutom kan du läsa om föreningskongress och namnbyte, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen som ger ut Stadsbyggnad, byter namn 2017 till Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

Detta och mycket mer får du i nr 5/2016 av Stadsbyggnad. Hoppas att du får en nyttig och inspirerande lässtund!