Stadsbyggnad nr 6/2017 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning.

Stadsbyggnad nr 6/2017 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning.

Temat för nummer 6 är Klimat och du kan läsa om hur Karlstad klimatanpassar för att möta vattenhot från tre håll och ändå kunna bygga vattennära

I numret kan du läsa om miljözoner i städer som är på gång – transporters utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar ska begränsas

I numret kan du också läsa om Länsstyrelsen Skånes förslag om stoppområde för att förhindra exploatering av mark som riskerar att översvämmas.

Läs även om Lantmäteriets projekt Hydrografi i nätverk som ger basen för analyser av att i landskapet som har kopplingar till vatten – inte minst viktigt för att kunna räkna på vattenflöden vid skyfall.

Detta och mycket mer får du i nr 6/2017 av Stadsbyggnad. Hoppas att du får en nyttig och inspirerande lässtund!