Nr 3 2017 Värna dialogen vid stadsutveckling

Nr 3 2017 Värna dialogen vid stadsutveckling

Stadsutveckling pågår i de flesta städer, små som stora. Visst är det positivt med städer som utvecklas och förändras! Förändringar i form av nya byggnader, nya gator, nya torg och parker med olika teman. Nya stadsdelar som växer fram, ibland sakta men ofta i hög takt, även om det utifrån efterfrågan inte sker tillräckligt snabbt, i alla fall i våra storstadsregioner. Men även förändringar i befintliga stadsmiljöer tar dagligen form i våra städer.

Utvecklingen av våra städer påverkar alla människor mer eller mindre, allmänna och enskilda intressen ska vägas samman. En god dialog med medborgare inom och i anslutning till kommunen är oerhört viktigt vid stadsutveckling. Det finns även oftast ett stort engagemang hos medborgarna att delta i utvecklingen, åtminstone av närmiljön, vilket skapar bra förutsättningar för en givande dialog. Denna dialog är det viktigt att vi vårdar!

Med olika förutsättningar arbetar vi stadsbyggare, såväl i små som stora kommuner, dagligen med utvecklingen av våra städer och dess miljöer. Vilken förmån vi har, att genom vårt yrke få vara med och påverka stadsutvecklingen mot önskvärd riktning! Vi behövs alla, vår kompetens behövs och tillsammans lägger vi pusslet bäst!

Förutom de fysiska elementen såsom byggnader, gator, torg och parker har vi i stadsutvecklingen ett ansvar att skapa miljöer med sociala, kulturella och miljömässiga värden. Vi måste uppnå livskvalité!
I vårt samhälle mäts framgång oftast i ekonomiska termer. Det är viktigt att vi inte glömmer bort livskvaliteten i detta ekonomiska spel. Vad behöver vi människor för att fungera och må bra? Livskvalité är så klart olika för dig och mig, men gemensam nämnare är att vi på olika sätt måste låna jordens resurser för att leva. Det är därmed av stor vikt att vi i stadsutvecklingen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv, då jordens samtliga resurser inte är förnybara eller oändliga. Önskvärt vore det om samhället växlade över från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi.

Att arbeta cirkulärt fullt ut i stadsutvecklingen skulle innebära nya utmaningar för oss stadsbyggare, men min uppfattning är att vi gillar utmaningar. Tänk känslan när projekten vi arbetar med är skapade utifrån ett kretslopp utan skada för människan och naturen!

Det pågår redan nu runt om i vårt land flera innovativa stadsutvecklingsprojekt med hållbarhetsperspektivet i fokus. Under föreningens årskongress i september månad kommer vi att få ta del av innovativ stadsutveckling och projekt som pågår i bland annat Göteborgs stad. Det ska bli spännande! Önskar er varmt välkomna till Föreningen Sveriges Stadsbyggares årskongress 2017!

Liselott Skough, mark- och exploateringsingenjör, Karlshamns kommun och styrelsesuppleant, Föreningen Sveriges Stadsbyggare