Låt oss hoppas på fortsatt högtryck

Låt oss hoppas på fortsatt högtryck

Byggkranar har blivit ett naturligt inslag i våra stadssiluetter och när byggprojekten avslutats flyttas kranarna direkt till nästa område. Allt verkar så enkelt när allt är färdigställt och gamla och nya kommuninnevånare tagit bostäder, arbetsplatser, gator och parker i besittning. Men vi som har varit med vet vilka långa och komplicerade processer som ligger bakom.

Byggandet har föregåtts av planering och utbyggnad av infrastruktur. Stora privata investeringar har gjorts av både bolag och enskilda privatpersoner. Samhällsbyggnadsprocessen har inte blivit lättare med åren. Allt fler hänsyn har kommit in som krav i planeringen. Vi måste beakta allt ifrån klimatpåverkan till tillgänglighet, trygghet och integration, samtidigt som vi måste vara medvetna om förutsättningar på fastighetsmarknaden och blicka framåt för att möjliggöra en långsiktigt hållbar förvaltning. I processen ska dessutom medborgarna involveras på ett pedagogiskt sätt bland annat med hjälp av olika digitala kartor och verktyg.

Produktionsapparaterna har nu gått på högvarv under flera år. När både personal och stödsystem pressas ökar behovet av effektivisering. Vi behöver skapa struktur genom kartläggning av processerna. Vi borde utnyttja våra digitala verktyg bättre. Våra olika datasystem skulle kunna vara mer anpassade till behoven och vara mer kompatibla. En stor utmaning är också att få alla medarbetare och andra aktörer att anamma den nya tekniken. Ny Teknik skrev för några månader sedan att digitalisera är framtiden för de flesta företag men högkonjunkturen bromsar vägen dit och så upplever man att det är när man är mitt i samhällsbyggnadsbruset.

Signalerna om sjunkande priser på bostäder har blivit allt starkare. Tittar man framåt är det flera som ser en vikande bostadsmarknad eller till och med en sprucken bubbla. Då skulle arbetstakten lugna ned sig och ge utrymme för att arbeta med olika typer av utveckling. Det är en from förhoppning men den som varit med om ett par lågkonjunkturer, när luften gått ur, vet att risken är stor att luften då även går ur utvecklingskraften. Låt oss därför hoppas på att världsekonomin och andra delar av byggsektorn håller uppe trycket och att orosmolnen på bostadsfronten tunnas ut till lätta slöjor.

I föreningens olika arrangemang tas aspekter på planering, byggande, samverkan och digitalisering upp. Här finns en fin möjlighet att hålla sig uppdaterad och få kontakter med kollegor som står inför liknande utmaningar.

Marianne Cedervall, styrelseledamot Föreningen Sveriges Stadsbyggare, mark- och exploateringschef Norrköpings kommun