Stadsbyggnad nr 1/2021 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning.

Stadsbyggnad nr.1 2021

Stadsbyggnad nr 1/2021 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning.

Temat för nummer 1 är Att leda och styra processer och du kan läsa om hur Enköping, en kommun med drygt 45 000 invånare och en inflyttning på 1 000 individer per år hanterar samhällsbyggnadsprocessen – utifrån personal, organisation, ekonomi och kompetens. Enköpings kommun har satt upp höga mål för utsläppsminskningar och en hållbar samhällsbyggnad, vilket genomsyrar både den politiska planen och hur alla inblandade bör arbeta med den.

– Fokus framöver är att få ett hållbarhetstänkande i hela kommunen. För en kommun av den här storleken är resurserna begränsade. Vi är inställda på att utifrån visionerna hitta nya interna lösningar, idéer som går att omsätta i praktiken. Det kan handla om nya lösningar för energi, transporter, byggnader och så vidare. I Myran- området, där marken ägs av både kommunen och privata företag, har vi breda samarbeten med externa aktörer för att få fram en så hållbar stadsdel som möjligt, berättar Ulrika K Jansson, kommundirektör i Enköpings kommun och även styrelseledamot i Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

Läs också om hur Kalmar vässar sin process digitalt med hjälp av det tre-åriga projektet Streamsam, EU-medel för en ambitiös satsning på att utveckla innovativa digitala verktyg för en bättre samhällsbyggnadsprocess.

– Hela projektet handlar om en effektivisering av samhällsbyggnadsprocessen. Ofta kan vi dra nytta av olika digitala hjälpmedel men det handlar egentligen lika mycket om att se över processerna, ta reda på att vi jobbar med rätt saker och fundera över hur vi kan göra det på ett bättre sätt, säger Simon Vestlund, projektledare på Kalmar kommun.

Missa inte heller hur det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB), i Jönköpings kommun, har hanterat svårigheten att hålla möten med medborgarna under pandemin, som har ställt mycket på sin spets och skapat utmaningar för många av de demokratiska processerna som är nödvändiga i vårt samhälle. I kommunal verksamhet kan det handla om allt från informations- och startmöten till det viktiga samrådet vid framtagande av detaljplaner. Ett alternativ kan ju vara att ställa in, men i Jönköping har målet varit att ställa om istället för att ställa in.

Under året har SMUAB haft en ganska omtalad markanvisning med fullt fokus på social hållbarhet och den krävde både start- och avstämningsmöten med flera olika parter och där parterna skulle hållas anonyma för varandra. Det gjorde att man snabbt fick ställa om till digitala livesändningar, samtal via webben men också traditionella postutskick som kunde kompletteras med frågestunder via chattfunktion.

Detta och mycket mer får du i nr 1/2021 av Stadsbyggnad. Hoppas att du får en nyttig och inspirerande lässtund!