Så görs Mälarporten levande under bygget

Så görs Mälarporten levande under bygget

Mälarporten är Västerås största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Ett före detta industriområde mellan city och Mälaren som ska omvandlas till platser för människor under de kommande 25 åren. För att redan nu väcka liv i stadsdelen har Västerås stad deltagit i arkitekttävlingen Europan. Genom tävlingen har staden fått många kreativa idéer för hur de redan idag kan etablera platsen, inkludera västeråsarna och skapa en känsla för den framtida förvandlingen.

Mälarporten är Västerås största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Ett före detta industriområde mellan city och Mälaren som ska omvandlas till platser för människor under de kommande 25 åren. För att redan nu väcka liv i stadsdelen har Västerås stad deltagit i arkitekttävlingen Europan. Genom tävlingen har staden fått många kreativa idéer för hur de redan idag kan etablera platsen, inkludera västeråsarna och skapa en känsla för den framtida förvandlingen.

Fakta Mälarporten:

Yta: Nästan 100 hektar mellan city och Mälaren.

I dag: Gammal industrimark och viss verksamhet, några bostäder.

Planen: 7000 nya bostäder, parker, platser för människor.
10 000 nya arbetsplatser och service så som skolor och förskolor. 

Tidplan: Byggs i delområden. Hela området väntas vara
klart 2050.