”Bostadspolitiken är en rättvisefråga”

”Bostadspolitiken är en rättvisefråga”

Bostads- stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, Miljöpartiet, besökte Svenska Kommunal- Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han lyfte fram bostadsbristen som ett hinder för hållbar tillväxt. Högre utbildning, arbetsmarknad och näringsliv – alla är de beroende av att kommunerna klarar
bostadsförsörjningen och regeringen har satt målet minst 250 000 nya bostäder till 2020.6-Pavtbutik_CMYK-www