Nr 5 2015

Bostads- stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, Miljöpartiet, besökte Svenska Kommunal- Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han lyfte fram bostadsbristen som ett hinder för hållbar tillväxt. Högre utbildning, arbetsmarknad och näringsliv – alla är de beroende av att kommunerna klarar bostadsförsörjningen och regeringen har satt målet minst 250...

Temat för nummer 5 är Återbruk. I numret kan du därför läsa om föreningarna som gör jobbet med återbruket, föreningen Makers som delar, återbrukar och skapar samt om Wadköping, byggt av återbrukade hus. I numret kan du också läsa en intervju med bostadsminister Mehmet Kaplan som...

Vårt avfall ska hanteras.  Mycket har hänt sedan sopsorteringen tog ordentlig fart på 1990-talet. Vi talade då om sophanteringens fyra grundbultar: Återbruk, återvinning, förbränning och deponi. Återbruk var den ädlaste formen av sophantering och deponi den sämsta.  De sopor som hamnar på soptippar, deponier,...