De sköter återbruket

De sköter återbruket

6-Pavtbutik_CMYK-wwwVårt avfall ska hanteras.  Mycket har hänt sedan sopsorteringen tog ordentlig fart på 1990-talet.
Vi talade då om sophanteringens fyra grundbultar: Återbruk, återvinning, förbränning och deponi.
Återbruk var den ädlaste formen av sophantering och deponi den sämsta. 

De sopor som hamnar på soptippar, deponier, sägs numera vara under 1 procent. Bra kan tyckas, men möjligen inte fullt så bra som siffran säger, eftersom våra sopmängder totalt har ökat. Återbruk är ett mycket bra sätt att ta hand om de saker vi inte behöver hemma längre. Landets kommuner jobbar kraftfullt med återbruket, genom samarbete med de organisationer och aktörer som finns på andrahandsmarknaden.

BEMANNAD MOTTAGNING

I Örebro är återbruksmottagningen, den så kallade Åternyttan, bemannad sedan flera år på Mellringe återvinningscentral. Mängder med föremål har kommit till återanvändning istället för att slängas som avfall. Tre organisationer, Myrorna, Bra Begagnat och Röda korset har rullande schema över fyra veckor. Det är praktiskt ordnat, vägen till sorteringsrampen går via Åternyttan. Bara att stanna till med bilen lastad med saker och ta ett samtal om vad som går att återbruka, så tas det omhand och resten får gå i containrarna. I Örebro finns ingen begränsning i antal besök på återvinningscentralen. Vissa kommuner har kortsystem med ett begränsat antal kostnadsfria besök per år, för besök därutöver blir det en avgift. Örebro har nyligen utökat samarbetet med Myrorna och öppnar obeman-
nade Åternyttancontainrar på ytterligare fyra återvinningscentraler.

Välgörenhetsföreningen Myrorna, som startades av några rika damer i Stockholm, överläts till Frälsningsarmén i slutet av 1800-talet. Myrorna är numera en självständig affärsdrivande verksamhetsdel av Frälsningsarmén. Myrorna fick ett lyft under 1970-talet då miljömedvetandet ökade och second hand började bli mode bland de unga. Under de senaste åren har verksamheten expanderat kraftigt med nyöppning av butiker på ett flertal orter. Myrorna har idag avtal om återbrukshantering med 120 kommuner och tar hand om återbrukssakerna på 135 återvinningscentraler.

Röda korset har tre secondhandbutiker i Örebro, med en sammanlagd omsättning på drygt tre miljoner. Åternyttan i Mellringe har klart bidragit till ökad omsättning.  Dem jag pratade med på Röda Korset, vittnar om att folk är så glada när de lämnar saker. Det är roligt att göra sig av med saker som kommer till nytta.

I Bohuslän samarbetar fyra kommuner Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum, i ett gemensamt ägt bolag, Rambo AB (Regional Avfallsanläggning i mellersta Bohuslän) för att lösa sin avfallshantering. I Sotenäs kommun, Kungshamn, finns två återvinningscentraler, en i Hogenäs och en på Bohus Malmön. En stor loppis i Väjern, norr om Kungshamn, har i en rad år tagit hand om återbruksvarorna. Väjernloppisen har sedan starten arbetat för barncancerfonden. Under cirka 30 år har över 30 miljoner kronor skänkts till barncancerfonden, den första miljonen tog åtta år att få ihop, och sen har det bara växt, sägs det.  Innehavaren är till åren och har börjat trappa ner. Nu har kommunens ”produktionsenhet” tagit över åter- brukshanteringen i Sotenäs och driver en egen butiksverksamhet inne i Kungshamn. Målet med verksamheten är att erbjuda personer meningsfullt arbete och arbetsträning för att öka deras möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden. Butiken har tre delar: Prylar, textil och möbler/cyklar.

OMSÄTTNINGEN ÖKAR

Kavalkad är en uppskattad andrahandsbutik i Örebro, med ursprungligen inriktning på 50-talssaker. Numera säljs även både 60- och 70-tals-prylar. Den dag jag steg in råkade vara 18-årsdagen från starten. I hela 18 år har butiken funnits och fina designsaker har tagits emot och sålts. Intresset för återbruk har ökat hela tiden under dessa 18 år. Vi talade bland annat om Hertha Bengtsons porslin Blå eld, som säljer bra. När Hertha arbetade på Rörstrand, och ritade Blå eld på 1940-
talet, sas det att hennes förslag var för udda för att kunna säljas. Hennes svar lär ha varit: ”Om ni vill ha en servis, som ser likadan ut, som de som redan finns, behöver jag inte rita en ny”. Tillverkningen av servisen Blå eld upphörde 1971, men porslinet omsätts fortfarande till bra pengar på andrahandsmarknaden. Väl formgivna saker har lång livslängd. Ibland kommer känslan att konsumtionssamhället behöver fula saker, som vi fort tröttnar på, så vi köper nytt.

Loppisskyltarna utefter vägarna blir bara fler och fler. Åter-
bruk, second hand, auktionsfynd, kärt barn har många namn, är den finaste sophanteringsfraktionen och blir alltmer upp-
skattad. Omsättningen hos secondhandaktörerna ökar ständigt.

Avfall Sverige *), en expertorganisation inom avfallshantering och återvinning,  har under 2015 startat en kampanj som handlar om att lyfta fördelarna med att laga, låna och återanvända – att vara ”miljönär-vänlig”, en kampanjsida finns www.miljönär.se, med tips om hur man blir rik genom att laga, låna och återanvända.

Text och foto: Inger Sundström, f d stadsbyggnadschef Örebro

*) Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag, men även privata företag inom avfallshantering och återvinning.