Västerås knyts ihop

Västerås knyts ihop

Vasteras-wwwVästerås knyter ihop sitt Centrum med de nya stadsdelarna vid Mälaren genom att bygga ett nytt resecentrum med en djärv och modern gestaltning. De nya byggnaderna har tillgängliga passager som ger fotgängare och cyklister möjlighet att passera spårområdet tryggt och säkert. Västerås Resecentrum är en del av stadsdelsutvecklingsprojektet 3B, som står för Bygga Bort Barriärerna, där resecentrat är en viktig del.

En Målbild för det nya resecentrat togs fram i ett unikt samarbete mellan Västerås Stad, Jernhusen, Trafikverket, Regionala trafikmyndigheten och fastighetsbolaget Klövern. Målbilden gav tydliga riktlinjer för hur flöden och funktioner integreras till resten av staden och gestaltnings betydelse för projektet. Målbilden blev underlaget till upphandlingen av de parallella arkitektuppdragen.

Några viktiga förutsättningar i Målbilden för resecentrum var:

• En trygg säker och välkomnande mötesplats

• Hög tillgänglighet för alla

• En effektiv bytesnod med ett naturligt flöde för resenärer och besökare

• Kommersiellt bärkraftigt med hög servicegrad

• Klara förväntade resandeökningar till 2050

• Vara Västerås skyltfönster – stadens entré

Förslaget till Västerås Resecentrum har tagits fram av den danska arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group, tillsammans med Tyréns och Kragh&Berglund.

Arkitektbyrån beskriver förslaget som ”Västerås resecentrum samlar hela stadens infrastrukturella knutpunkt under ett tak. En byggnad som förenar snarare än åtskiljer funktioner. Taket välkomnar besökaren till Västerås samtidigt som det ger resecentrum en tydlig identitet och skapar ett rumsligt sammanhang”.

SPÄNNANDE TORG

I förslaget finns en primär byggnad med entréer på båda sidor om spårområdet. För att verkligen bygga för framtiden och skapa ett resecentrum som tar hand om alla resenärer och besökare finns också en sekundär byggnad med entréer på båda sidor om spårområdet. Båda byggnaderna har ramper som cyklister och fotgängare kan använda som bara vill ta sig över spårområdet. Sluttande torg leder cyklister och gående upp på ramperna, som har vilplan och fungerade lutning för funktionshindrade. Torgen ska utformas som spännande möteplatser med fin utsikt över Västerås Centrum och Mälaren. På torgen finnas plats för uteserveringar.

Ramperna med torgen ska upplevas som ett sammanhängande landskap med närliggande parker.

UNDER SAMMA TAK

En bussterminal ligger under samma tak som Resecentrum. Byten mellan tåg och buss görs via rulltrappor och hissar eller till/från bussterminalens och stationens plattformar. Byten mellan bussarna är enkelt, då hållplatserna ligger på ömse sidor om den centrala ”bussön”.

Den stora primära byggnaden ska inrymma restauranger, caféer, pocketbibliotek samt givetvis olika typer av resandeservice. I den sekundära byggnaden finns det bara resandeservice. Vid samtliga fyra entréer blir det möjligt att lämna och hämta nära och kära och taxi ska också kunna angöra här.Under torgen och ramperna finns säkra och generösa cykelgarage med plats för cykelservice, förvaringsboxar med mera. Totalt planeras cirka 2 000 cykelparkeringar. Det fortsatta arbetet är inriktat på att ha en färdig detaljplan för vårt nya resecentrum klart i slutet av 2016.

Text: Lennart Gustafsson, samhällsbyggnadsstrateg Västerås stad. Illustrationer: BIG, Bjarke Ingels Group