Nu är det dags att nominera kandidater för 2020

FSS Nyhetslogotype

Nu är det dags att nominera kandidater för 2020

Nominera kandindater till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2020 respektive Årets Stadsbyggare 2020
Nominera kandidater till föreningens utmärkelser nu!

För 2019 kom flera bra förslag in och i slutändan gick priserna till kvarteret Hamnoasen i Landskrona respektive till Christer Larsson, före detta stadsdirektör i Malmö. Priserna delades ut vid årskongressen i Luleå i september.

Föreningsmedlemmar och andra – fundera över lämpliga kandidater till de båda utmärkelserna för 2020. Diskutera gärna tillsammans med andra engagerade i föreningens verksamhet – i styrelsen, i kommittéer eller som funktionärer.

 

Anders Bylund har i uppdrag av styrelsen i Föreningen Sveriges Stadsbyggare att ta emot nomineringar till föreningens båda utmärkelser Årets Stadsbyggnadsprojekt respektive Årets Stadsbyggare. Han uppmanar alla att komma in med förslag:

Nu hoppas jag att ni tillsammans med de nätverk och kommittéer ni deltar i kan ta fram förslag och skicka dessa till mig senast 1 mars 2020.

Men gärna tidigare till anders.bylund@lulea.se

Regler för dessa båda utmärkelser finns på föreningens hemsida:

http://sverigesstadsbyggare.se/wp-content/uploads/2017/09/bestammelser-for-utmarkelser-fsvs-arets-stadsbyggnadsprojekt-sm20170206.pdf

http://sverigesstadsbyggare.se/wp-content/uploads/2017/09/bestammelser-for-utmarkelser-fsvs-arets-stadsbyggare-sm201702206-1.pdf

För Årets Stadsbyggnadsprojekt gäller att till de nominerade förslagen ska en kort beskrivning och motivering bifogas.

En beskrivning av projektet och hur det genomförts, samt organisation och deltagande personer i projektet.

Samt en kortfattad motivering till varför projektet förnyat arbetssätt och samverkan till gagn för utveckling av samhällsbyggandet.

Tänk på att det kan vara både mindre och större projekt.

Det kan exempelvis vara allt från ett bra VA-projekt, en park, ny vägsträckning, en bro, ett nytt bostad- eller arbetsplatsområde till ett lyckat dialogprojekt eller lyckat integrationsprojekt. Kort sagt – allt inom det kommunaltekniska och stadsbyggnadsområdet.

Huvudsaken är att det tillfört något nytt.

Det kan vara en teknisk innovation, en ny syn på byggande, social hållbarhet i stadsbyggandet, visat ett särskilt gott resultat eller något annat inom området stadsbyggnad.

Projektet ska vara genomfört och klart under senare år så att det kan framgå att projektet givit ett positivt resultat.

För Årets Stadsbyggare gäller att till de nominerade förslagen ska en motivering till varför personen skall erhålla utmärkelsen bifogas.

Utmärkelsen är avsedd för att uppmärksamma en person, som med ett professionellt och/eller ideellt arbete lyft fram stadsbyggandet och kommunalteknikens viktiga roll inom samhällsbyggnadsområdet.

För att komma ifråga för utmärkelsen krävs att man ska ha åstadkommit ”något extra” inom stadsbyggandet.

Syftet är inte att dela ut priset för lång och trogen tjänst.

Jag hoppas på många intressanta nomineringar till de båda utmärkelserna som styrelsen får behandla under våren nästa år.

Målet är att dela ut dessa på föreningens årskongress i Malmö i september 2020.

Anders Bylund

Styrelseledamot i Föreningen Sveriges Stadsbyggare