Håkan Bergeå erhåller föreningens Stadsbyggnadspyramid

FSS Nyhetslogotype

Håkan Bergeå erhåller föreningens Stadsbyggnadspyramid

Håkan Bergeå, Föreningen Sveriges Stadsbyggares kurs- och konferenssamordnare, har tilldelats föreningens Stadsbyggnadspyramid.

– Jag känner mig glatt överraskad och mycket tacksam och stolt över utmärkelsen. Föreningen och dess nätverk har betytt mycket för mitt kommunala yrkesliv och de utvecklingsprojekt som jag har fått genomföra, säger Håkan Bergeå.

Motiveringen för utdelningen lyder:

”Håkan Bergeå har under många år deltagit aktivt i föreningens arbete. Han har således varit styrelseledamot och ledamot i Gatukommittén. I Gatukommittén har han varit ordförande.

Håkans nuvarande arbete i föreningen sker huvudsakligen som kurs- och konferenssamordnare. Här kommer Håkans förmåga att hitta lösningar och intressanta ämnen till sin fulla rätt.

Håkan har alltid på ett aktivt och konstruktivt sätt arbetat för föreningens bästa. Genom hans stora kontaktnät har ofta intressanta föredragshållare och lärare på våra kurser och konferenser kunnat engageras.

I sitt dagliga arbete har Håkan arbetat på bland annat dåvarande Vägverket. Från år 1986 och 20 år framåt arbetade Håkan främst som gatuchef men även med förvaltningsansvar för övergripande stadsbyggnadsfrågor i Borlänge kommun. Hans arbete i kommunen beskrivs av många som smidigt och alltid för kommuninnevånarnas bästa. Under hans ledning genomfördes många stora projekt i kommunen.

Efter att Håkan lämnat sitt dagliga arbete i kommunen engagerades han för att driva frågan om en europaväg genom bland annat Dalarna. Resultatet blev E16, en livsnerv för näringslivet i området. Samtidigt arbetade han med den så kallade Bergslagsdiagonalen.

Håkan har också arbetat som regeringens expert i utredningen som resulterade i betänkandet ”Kollektivtrafik med människan i centrum”.

Håkan har uträttat mycket positivt för stadsbyggandet och har varit, och är, mycket engagerad i vår förening.

Därför har styrelsen beslutat att Håkan tilldelas föreningens Stadsbyggnadspyramid som en uppskattning av visat engagemang under många år.

Jan G Nilsson

Ordförande i Föreningen Sveriges Stadsbyggare”