Ny form för föreningens årskongress

FSS Nyhetslogotype

Ny form för föreningens årskongress

Årskongressen Sveriges Stadsbyggare 2020 med tema Hur utvecklar vi tillsammans den klimatsmarta staden? som aviserats till september i Malmö kommer på grund av den pågående pandemin att få en ändrad form.

Mötet kommer att ske digitalt tisdagen den 15 september och som en anpassning till den digitala formen minskas i tid.

Håll utkik efter mer information om föredrag, exakta tider och annat kring Föreningen Sveriges Stadsbyggares årskongress 2020 på sverigesstadsbyggare.se som fortlöpande uppdateras så snart det finns mer att berätta – på sajten hittar du också information om bland annat föreningens övriga kommande arrangemang.