Digital kurs om medborgardialog bjöd på teori och praktik

FSS Nyhetslogotype

Digital kurs om medborgardialog bjöd på teori och praktik

Föreningens andra digitala kurs om Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen genomfördes under två halvdagar den 21 och 28 april. Det första kurstillfället ägnades åt en historisk bakgrund och en teoretisk genomgång av hur medborgardialog förhåller sig till vår representativa demokrati. Den andra dagen ägnades åt praktiska övningar med några metoder som Open Space och World Café. SKR deltog också med en föreläsning om digitala verktyg för dialog. Deltagarna i kursen kom från kommuner och en hembygdsförening i södra Sverige och från Stockholmsregionen.

Innan föreningens två digitala kurser under pandemin har föreningen genomfört 5 analoga kurser om medborgardialog. Då med två heldagar och alla samlade i samma rum.

I dagsläget hoppas vi på en analog kurs när pandemin klingat av.

Agneta Sundberg Teresa Lindholm
Sveriges Stadsbyggare White arkitekter, Stockholm