Fullsatt på Kommunala Lantmäteridagarna

FSS Nyhetslogotype

Fullsatt på Kommunala Lantmäteridagarna

Intresset för att delta på årets Kommunala Lantmäteridagar har varit mycket stort och konferensen som äger rum på Södermalm i Stockholm är fullsatt.  Både föreläsare och publik har sett fram emot att äntligen få ses fysiskt. Under förmiddagen har vi fått höra intressanta föredrag om det senaste inom strandskydd, orsaker och konsekvenser när gemensamhetsanläggningar förfaller och den Nationella geodataplattformen.

– Vi ser nu fram emot resten av det spännande programmet som rymmer bland annat Projekt Slussen, BIM-baserad 3D-fastighetsbildning, aktuella rättsfall och laddstolpar i gemensamhetsanläggningar, rapporterade Fanny Nordqvist Darell, till vardags ingenjör 3D-visualisering vid Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad, men i detta sammanhang ledamot i den arrangerande Lantmäterikommittén.