Internationellt seminarium om pandemin och stadsbyggandet

FSS Nyhetslogotype

Internationellt seminarium om pandemin och stadsbyggandet

16 november genomfördes ett internationellt seminarium – med Föreningen Sveriges Stadsbyggare som medarrangör – om hur covid-pandemin har påverkat de nordiska ländernas samhällsplanering och de nordiska städernas transportsystem.

– Det var en intressant förmiddag med generella diskussioner kring hur pandemin har påverkat samhällsplaneringen i Sverige, Danmark och Norge. Vi tittade på vilka de största frågorna har varit, likheter och skillnader – ett exempel är trenden att se om sitt hus vilket har påverkat ansökningar om bygglov och fastighetspriser med ett ökat intresse för fritidshus, samt även tillbyggnader och renoveringar. Eftermiddagen kommer att ägnas åt trafikfrågor, bland annat minskat resande i kollektivtrafiken, sade Petter Skarin, ordförande i Trafikkommittén i Föreningen Sveriges Stadsbyggare, vid lunchtid.

Seminariet bestod av föredrag och paneldiskussioner och de städer som utgjorde exempel var Oslo, Ålborg, Eskilstuna och Helsingfors med Esbo.

Seminariet arrangeras inom NKS-samarbetet, där Föreningen Sveriges Stadsbyggare ingår tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Estland, Finland, Island och Norge.