Nominera kandidater nu till Årets Stadsbyggnadsprojekt och Årets Stadsbyggare 2022

FSS Nyhetslogotype

Nominera kandidater nu till Årets Stadsbyggnadsprojekt och Årets Stadsbyggare 2022

Nu är det dags att nominera till Föreningen Sveriges Stadsbyggares utmärkelser för Årets Stadsbyggnadsprojekt 2022 och Årets Stadsbyggare 2022.

Det finns så många vassa projekt värda att uppmärksammas runt om i landets alla kommuner. Det finns såklart också många vassa stadsbyggare i vårt land som är väl värda att prisas. Tveka inte om du funderar på att nominera – det är bättre med ett förslag för mycket än tvärtom. Och vänta inte, skicka in dina förslag redan nu!

För 2021 fick vi flera bra förslag och i slutändan gick priset för Årets stadsbyggnadsprojekt till Entréområdet till Gamla Uppsala. Priset delades ut vid den digitala årskongressen i Malmö i september.

Föreningens Sveriges Stadsbyggare utsåg Entréområdet till Gamla Uppsala till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021. Utmärkelsen togs emot å projektets vägnar av Tove Västibacken, enhetschef på Uppsala kommun och huvudprojektledare sedan 10 år tillbaka och av Annika Carlborg, gestaltningsansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA på enheten Planering och projektering vid Uppsala kommun och projektledare för utförandet/byggnationen.

 

Men tyvärr fick vi förra året inte in någon nominering i tid till Årets stadsbyggare. De senare åren har dock priset delats ut till Karin Gullberg, stadsarkitekt i Svedala kommun (2020), Christer Larsson, före detta stadsbyggnadsdirektör i Malmö (2019) och Zandra Nordin, stadsträdgårdsmästare i Skellefteå (2018).

Nu är det alltså dags att skriva ihop några rader om något projekt respektive någon person som du tycker kan vara värda föreningens utmärkelser för 2022.

Nu hoppas jag att du tillsammans med de nätverk du har och i de kommittéer du deltar i kan ta fram förslag och skicka dessa till mig senast den 1 mars 2022 men gärna tidigare till andersbylund@telia.com

Regler för dessa båda utmärkelser finns på föreningens hemsida:

http://sverigesstadsbyggare.se/wp-content/uploads/2017/09/bestammelser-for-utmarkelser-fsvs-arets-stadsbyggnadsprojekt-sm20170206.pdf

http://sverigesstadsbyggare.se/wp-content/uploads/2017/09/bestammelser-for-utmarkelser-fsvs-arets-stadsbyggare-sm201702206-1.pdf

För Årets Stadsbyggnadsprojekt gäller att till de nominerade förslagen ska en kort beskrivning av projektet som talar om hur det genomförts, dess måluppfyllelse och resultat, samt organisation och deltagande personer, bifogas.

Dessutom vill vi ha en kortfattad motivering till varför projektet förnyat metoder, arbetssätt och samverkan till gagn för utveckling av samhällsbyggandet.

Projektet kan exempelvis vara allt från ett bra VA-projekt, en park, ny vägsträckning, en bro, ett torg, del av ett nytt bostad- eller arbetsplatsområde till ett lyckat dialogprojekt eller lyckat integrationsprojekt. Kort sagt – allt inom och stadsbyggnadsområdet.

Huvudsaken är att det tillfört något nytt. Det kan vara en teknisk innovation, en ny syn på byggande, miljö och/eller social hållbarhet i stadsbyggandet, visat ett särskilt gott resultat eller något annat inom området stadsbyggnad.

Tänk på att det kan vara både mindre och större projekt men att de ska vara färdigställda för något eller några år sedan så att ett gott positivt resultat kan påvisas.

För Årets Stadsbyggare gäller att till de nominerade förslagen ska en motivering till varför personen ska erhålla utmärkelsen bifogas.

Utmärkelsen är avsedd för att uppmärksamma en person, som med ett professionellt och/eller ideellt arbete utöver det vanliga lyft fram stadsbyggandet och kommunalteknikens viktiga roll inom samhällsbyggnadsområdet.

Syftet är inte att dela ut priset för lång och trogen tjänst.

Jag och föreningens styrelse hoppas på flera nomineringar till de båda utmärkelserna som får behandlas under våren nästa år.

Målet är att dela ut dessa på föreningens årskongress i Umeå i september 2022.

Anders Bylund

Styrelseledamot i Föreningen Sveriges Stadsbyggare