Ta del av föredrag från årskongressen

FSS Nyhetslogotype

Ta del av föredrag från årskongressen

Nu finns presentationer från årskongressens föredrag på sajten , du hittar dem här.

Förutom föredrag kan du även ta del av en presentation av Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021 Entréområdet till Gamla Uppsala presenterat av Tove Västibacken, enhetschef och Annika Carlborg, landskapsarkitekt båda på Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun. Du kan dessutom ta del av programmet i dess helhet.

Presentationer från föredrag finns bland annat för:

  • Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer – dialogmöten och erfarenhetsutbyte i nordiska städer
  • Hållbar mobilitet i praktiken
  • Kollektivtrafik i Köpenhamn – och hur Metron hänger ihop med Malmö
  • Hur blir en svensk kommun världsbäst i klimatarbete?
  • Samskap, grannskap och gemenskap i Sege Park
  • Malmö – en stad som rustar hållbart för fler invånare
  • Paris, on the way to the 15mn City – a challenge for governance and territorial accessibility