Gatu- och parkdagarna gjorde storstilad comeback

FSS Nyhetslogotype

Gatu- och parkdagarna gjorde storstilad comeback

Gatu- och parkdagarna 2022 i Helsingborg 15-16 juni bjöd på en storstilad comeback efter pandemin.

Konferensen innehöll studiebesök, utställning, ett stort antal högaktuella föredrag, panelsamtal, middag och underhållning.

Hans Andersson, ordförande i arrangerande Gatukommittén i Föreningen Sveriges Stadsbyggare, direkt efter konferensen – hur vill du sammanfatta arrangemanget?

– Det var väldigt inspirerande att få nätverka igen och träffa kollegor från hela landet och ta del av deras erfarenheter och utmaningar.  Det var så mycket bra från föredragshållarna också, IoT, tillvaratagande av gröna kvaliteter i staden, hur man upphandlar hållbart, och smått och gott från SKR, som uppmanar att utnyttja Koladas nyckeltal, de slog också ett slag för sina handböcker inom samhällsbyggnadsområdet. Värdkommunen bjöd dessutom på mycket inspirerande föredrag och studiebesök.

Hur många deltog i år?

– 103 var med på lunch under dag 1, vilket är betydligt fler deltagare än på den senaste konferensen före pandemin 2019. Många deltagare har lovordat konferensen. Det känns fantastiskt!

Vilka var höjdpunkterna, enligt dig?

– Samtalen och dialogen. Den härliga möjligheten att vara på samma plats tillsammans och dela med sig av både möjligheter och utmaningar. Helsingborgs nya djungellekpark i Oceanhamnen är väl värd att besöka för både och gammal och ung!

Kan du avslöja något redan nu om nästa års Gatu- och parkdagar?

– Örebro är värdkommun och bjuder in till Gatu- och parkdagarna 2023 nästa år, datum kommer senare.

Är det något annat du vill lägga till?

– Att ha detta arrangemang i Helsingborg samtidigt med H22 blev väldigt lyckat, med möjligheter till fina studiebesök. Helsingborg har dessutom verkligen satsat på det gröna – till exempel har man i stadens gröna rum kompletterat med trädplanteringar, som ger svalka under heta sommardagar.