Nominera kandidater till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2023 och Årets Stadsbyggare 2023

FSS Nyhetslogotype

Nominera kandidater till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2023 och Årets Stadsbyggare 2023

Nu är det dags att nominera till Föreningen Sveriges Stadsbyggares utmärkelser för Årets Stadsbyggnadsprojekt 2023 och Årets Stadsbyggare 2023.

Det finns väldigt många bra stadsbyggnadsprojekt runt om i landets alla kommuner som är värda att uppmärksammas. Det finns så klart också många innovativa och framåt stadsbyggare i vårt land som är väl värda att prisas.

Tveka inte att nominera något projekt eller någon person – det är bättre med ett förslag för mycket än tvärtom. Och vänta inte, skicka in dina förslag redan nu!

För 2022 fick vi flera bra förslag och i slutändan gick priset för Årets stadsbyggnadsprojekt till den nya Spårvägen i Lund. Och priset för årets stadsbyggare tilldelades Thomas Nylund vid Högskolan i Gävle. Priserna delades ut vid årskongressen i Umeå i september.

Nu är det alltså dags att skriva ihop några rader om något projekt respektive någon person som du tycker kan vara värda föreningens utmärkelser för 2023.

Alla är välkomna att föreslå kandidater till de båda utmärkelserna för 2023.

Nu hoppas jag att du tillsammans med de nätverk du har och i de kommittéer du deltar i kan ta fram förslag och skicka dessa till mig senast den 1 mars 2023.

Men gärna tidigare till andersbylund@telia.com

Regler för dessa båda utmärkelser finns på föreningens hemsida:
https://sverigesstadsbyggare.se/om-oss/stipendier-och-utmarkelser/

För Årets Stadsbyggnadsprojekt gäller att till de nominerade förslagen ska det bifogas en kort beskrivning av projektet som talar om hur det genomförts, dess måluppfyllelse och resultat, samt organisation och deltagande personer.

Dessutom vill vi ha en kortfattad motivering till varför projektet förnyat metoder, arbetssätt och samverkan till gagn för utveckling av stadsbyggandet.

Projektet kan exempelvis vara allt från ett bra VA-projekt, en park, ny vägsträckning, en bro, ett torg, del av ett nytt bostads- eller arbetsplatsområde till ett lyckat dialogprojekt eller lyckat integrationsprojekt. Kort sagt – allt inom stadsbyggnadsområdet. Huvudsaken är att det tillfört något nytt. Det kan vara en teknisk innovation, en ny syn på byggande, miljö och/eller social hållbarhet i stadsbyggandet, visat ett särskilt gott resultat eller något annat inom området stadsbyggnad.

Tänk på att det kan vara både mindre och större projekt men att de ska vara färdigställda för något eller några år sedan så att ett gott positivt resultat kan påvisas.

För Årets Stadsbyggare gäller att till de nominerade förslagen ska det bifogas en motivering till varför personen ska erhålla utmärkelsen.

Utmärkelsen är avsedd för att uppmärksamma en person, som med ett professionellt och/eller ideellt arbete utöver det vanliga, lyft fram stadsbyggandet och kommunalteknikens viktiga roll inom samhällsbyggnadsområdet.
Syftet är inte att dela ut priset för lång och trogen tjänst.

Jag och föreningens styrelse hoppas på flera nomineringar till de båda utmärkelserna som får behandlas under våren nästa år.

Målet är att dela ut dessa på föreningens årskongress i Västerås i september 2023.

Anders Bylund
Styrelseledamot i Föreningen Sveriges Stadsbyggare