BIM i kombination med GIS i fokus på 3D-seminarium 2023

FSS Nyhetslogotype

BIM i kombination med GIS i fokus på 3D-seminarium 2023

Föreningens 3D-seminarium 2023 genomfördes i Trollhättan 4-5 oktober. Dessutom fanns möjligheten att delta på distans digitalt. Totalt samlade seminariet cirka 80 deltagare varav ungefär tre fjärdedelar på plats.

– Det har varit riktigt intressanta dagar. Tyngdpunkten i år har varit på BIM i kombination med GIS. Vi har haft spännande praktiska exempel från geodataavdelningarna i kommunerna men också exempel på nytta i bygglovsgivning där man faktiskt kan kräva in BIM-modeller, och även exempel på metoder för att visualisera i planeringsskedet. Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen i stort samt utveckling och användning av digitala tvillingar togs också upp. Dessutom har vi haft mera teoretiskt inriktade föredrag från statligt håll med exempel från Finland, Estland och Norge. För oss på plats blev det extra guldkant, samhällsbyggnadschefen i Trollhättan, Johan Bengtsson, är också professionell trubadur och han bjöd på ett mycket uppskattat musikquiz på kvällen, säger Pauline Pertoft, ledamot i arrangerande Lantmäterikommittén, och till vardags avdelningschef på MBK- och GIS-avdelningen vid Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona Stad.

På seminariet hölls följande föredrag:

Trollhättans 3D-utveckling Amanda Jeppson, GIS-ingenjör, Trollhättan

Nationella geodata i 3D Thomas Lithén, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

Umeå kommuns användande av Cesium Olle Åberg, kartingenjör, Umeå kommun

Cesium och BIM-hantering i Örebro kommun Emil Andersson, 3D- och visualiseringsutvecklare, Örebro kommun, Ramyar Hamarashid, BIM-utvecklare, Örebro kommun

Importera BIM-modeller till Kalmar kommuns 3d-portal Maria Andreoudi, GIS-ingenjör, Kalmar kommun

Öppen BIM i Finland för bygglov Väino Tarandi, professor, V Tarandi AB

Digital tvilling med hjälp av AI Erik Telldén, projektledare, Linköpings universitet

Sociotekniska perspektiv på Samhällsplaneringens digitalisering Hedvig Rudström, doktorand Högskolan Väst

Visualisering av framtidsvision för Sundsgatan Christoffer Holgersson, 3D-grafiker, Vänersborgs kommun

Visualisering av 3D-stadsmodell, datat bakom och vägen mot digital tvilling Axel Loreman, 3D-utvecklare, Stadsbyggnadskontoret, Malmö Stad

Neste generasjon norske geodata – 3D Bernt Audun Strømsli, rådgiver, geodatakoordinator, Kartverket (Norge)

 

De som deltog på plats i Trollhättan fick också ta del av en workshop, en guidad tur på SAAB-museet samt middag. 3D-seminarium kommer att genomföras även under hösten 2024 i Umeå, datum meddelas längre fram.