Föreningens vårdagar i Växjö engagerade

FSS Nyhetslogotype

Föreningens vårdagar i Växjö engagerade

Årets upplaga av Föreningen Sveriges Stadsbyggares vårträff (i sommarvärme!) genomfördes i Växjö 30-31 maj.

 

På agendan fanns årskongressplanering för 2024 och styrelsemöte, samt även information om pågående stadsutveckling i Växjö, guidad tur på det nya kommunhuset och en stadsvandring guidad av stadsarkitekt Henrik Wibroe.

 

Från föreningen slöt många engagerade upp; styrelse, funktionärer, revisorer, valberedningens ordförande och ett par kommittéordförande.

 

Som första programpunkt var en faktaspäckad guidad tur av de offentliga delarna av kommunhuset. Deltagarna informerades sedan om aktuella frågor i Växjö kommun, med en lång rad stadsutvecklingsprojekt och därefter diskuterades föreningens årskongress 2024. Sedan följde ytterligare guidning av kommunhuset, denna gång i de interna delarna.

 

Dagen därpå fick deltagarna en guidning i centrala Växjö av stadsarkitekt Henrik Wibroe, framför allt i riksintresset rutnätsstaden inklusive Växjö domkyrka, men vandringen gick också förbi Växjösjön och stationsområdet. Resten av dagen ägnades åt styrelsemöte.