Stor bredd på föredragen vid Lantmäteridagar 2023

FSS Nyhetslogotype

Stor bredd på föredragen vid Lantmäteridagar 2023

Årets Lantmäteridagar genomfördes 10-11 maj i Göteborg, där många deltagare hade slutit upp för att ta del av konferensen.

Lisa Klasson, ordförande i arrangerande Lantmäterikommittén i Föreningen Sveriges Stadsbyggare, direkt efter konferensen – hur var konferensen i år?

– Vi hade en välbesökt konferens med många engagerade deltagare och härlig lättsam stämning.

Är det något särskilt du vill lyfta fram?

– Jag vill framhålla alla professionella föreläsare och den breda blandningen av föredrag med aktuella frågor. Allt från aktuella rättsfall, ledningsrättsförrättningar för bredband och beräkning av virkestillväxt till ortnamnshantering och digital samhällsbyggnadsprocess i praktiken.

Hur många deltog i år?

– Cirka 100.

Är det något annat du vill lägga till?

– Våra konferenser är fantastiska plattformar för kompetensutveckling, intressanta föredrag och nätverkande. Vi hoppas att många vill medverka även på våra två andra konferenser till hösten, 3D-seminarium i Trollhättan 4–5 oktober och Kommunala Lantmäteridagar i Stockholm 14–15 november.

Konferensen bjöd på följande föredrag:

Geodatarådets arbete med kommunikationsplattform och visionsarbetet, geodataområdet 2040

Dels berättar Magnus om det arbete som görs just nu för att fler ska söka sig till olika utbildningar inom geodata. Dessutom berättar Magnus om arbetet med att få fram en gemensam framtidsbild för geodataområdet 2040. Magnus Forsberg, Strateg och uppdragsledare för Geodatarådet, Lantmäteriet

Nytt bebyggelseregister till nytta för Sveriges samhällsbyggare

Just nu utvecklar Riksantikvarieämbetet ett rikstäckande bebyggelseregister som kommer att visa information om bebyggelse med kulturvärden. En viktig aktör är kommunerna som kommer att använda och skapa information i registret. Eva Nord, Projektledare/konsult, Riksantikvarieämbetet/Agima management

Fastighetsrättslig trendspaning

Vi dyker ned i en aktuell fastighetsrättslig fråga Tomas Vesterlin, Civilingenjör och jurist Vesterlins & co

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Marianne Leckström, Handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner

Offentlig ortnamnshantering

Ortnamn är en väsentlig och oundviklig del av stadsbyggandet. Föredraget kommer att beskriva det offentliga ortnamnsarbetet, historiskt och i nutid, principiellt och konkret, nationellt och lokalt. Ola Svensson, Ortnamnsutredare, Lantmäteriet

Digital samhällsbyggnadsprocess i praktiken!

Västerås stad har implementerat ett projektverktyg för samhällsbyggnadsprocessen. Idag samverkar många av samhällsbyggnadsprocessens verksamheter via verktyget. Björn berättar om utmaningar och framgångar, verktygets plats i samhällsbyggnadsprocessen och om nästa steg till en process utan digitala glapp. Björn Anderfjäll, Utvecklingsstrateg, Västerås stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

När ledningsrätt för VA utanför verksamhetsområde inte funkar!
Vad säger domstolarna om ledningsrätt för VA utanför verksamhetsområde? Vad får det för konsekvenser och hur kan man arbeta i stället? Svante Nilsson, Lantmäterichef Varbergs kommun

Beräkning av virkestillväxt vid lantmäteriförrättningar

Föredragets fokus ligger på praktisk förrättningshandläggning kopplat till beräkning av ved- /virkestillväxt. Vilka typer av beräkningsmetoder finns det? Vilka uppgifter är mest tillförlitliga? Vilken nivå av utredning är befogad i olika situationer? Carl-Oskar Lindgren, Förrättningslantmätare, Lantmäterikontoret Sundsvalls kommun

Lantmäteriet, aktuella frågor
Lantmäteriet beskriver de större frågorna under 2022/2023. Marcus Ygeby, Funktionschef, Marknad, Lantmäteriet

Ledningsrättförrättningar för bredband

Att lyckas med 4-månaderskravet för handläggning av ledningsrätter för bredband. Maria Karlsson, Senior förrättningslantmätare, Lantmäteriet, Mariestad

Anläggningslagen § 43a

43A, AL, Bakgrund, erfarenhet och diskussion Svante Dolff, Enhetschef Fastighetsbildning, SLM

Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen

Redovisning av och några funderingar kring några avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen. Jan Gustafsson, Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

Sveriges nyaste KLM

En beskrivning av Eskilstunas resa mot att bilda Sveriges 40:e KLM och hur de första månaderna efter starten blivit. Linda Hillding, Lantmäterichef , Eskilstuna kommun

Aktuellt från KLM-styrgrupp

En uppdatering kring vilka frågor som KLM-styrgrupp fokuserar på just nu. Angelica Oscarsson Ström, ordförande KLM-styrgrupp, lantmäterichef i Jönköpings kommun

Fastighetsbildning Jordbruksfastigheter

Presentation av FFLL (Förvaltningsgruppen Fastighetsbildning Lantmäteriet Länsstyrelserna) och en av de frågeställningar som vi har fokus på just nu. Grundläggande förutsättningar. Regler, rättsfall och jordbrukspolitik. Betydelse, begrepp och historik. Thomas Holm, lantmätare, Lantmäteriet Fastighetsbildning Juridik, deltagare FFLL, Liselott Bengtsson, tf funktionschef, Lantmäteriet Fastighetsbildning Juridik, sammankallande FFLL