Stort engagemang under Stadsbyggnadsdagarna i Sundsvall

FSS Nyhetslogotype

Stort engagemang under Stadsbyggnadsdagarna i Sundsvall

Stadsbyggnadsdagarna 2023 bjöd på ett riktigt vasst program och 100 deltagare är på plats i Sundsvall för att ta del av både föreläsningar, studiebesök, middag och mingel.

Malin Rizell, ledamot i Kommittén för hållbar stadsbyggnad, och som var med och planerade arrangemanget, rapporterar vid lunch 16 mars, den andra och sista konferensdagen:

– Vi rör oss i alla skalor, från den lilla människan till de stora etableringarna. Vi har riktigt engagerade deltagare som bidrar med nyfikenhet och många frågor och som även delar med sig av sina egna erfarenheter. Sundsvall håller stadsbyggnadsfanan högt – med stenstaden som grund arbetar de intensivt med att utveckla staden vidare med höga mål om kvalitet och mycket driv.

Under förmiddagen stod studiebesök på programmet, vilka är dina intryck?

– Jag deltog i stadsvandringen i centrala Sundsvall. Den utgick ifrån stadsvisionen Sundsvall 2007-2037, som alltså nu är ungefär halvvägs och fokus var på genomförda åtgärder hittills enligt stadsvisionen. Vi såg flera goda exempel på platser i staden som har förverkligats enligt visionen, med exempelvis rörelsestråk och grönska, som kajkanten och ny kvartersstad mot vattnet. Det var mycket givande, säger Malin Rizell.

Konferensen inleddes 15 mars med att Sundsvalls kommun föreläste kring konferensens två teman; Att läka staden och integrera stadsdelar respektive Stora etableringar i norr, snabb omställning och tillväxt.

Därefter följde föredraget Från grannskapsplanering till social hållbarhet – hur har synen på ”den goda staden” förändrats?, en betraktelse över hur planeringsideal och byggd miljö återspeglar olika syn på ”den goda staden” av Moa Thunström, lektor i kulturgeografi, Karlstads universitet.

Nästa punkt var föredraget Drottninghög – ett miljonprogramsområde i förvandling. I projektet DrottningH samverkar sedan 2011 det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem och Helsingborgs stad. Föreläsare var Jenni Wehrmann, projektutvecklare Helsingborgshem och Mareile Walter, planarkitekt Helsingborgs stad.

Sedan följde ett späckat program i två dagar med föredrag, middag och mingel samt studiebesök.

Konferensen arrangeras av Föreningen Sveriges Stadsbyggare tillsammans med Sundsvalls kommun.