Nr 3 2014

MODELLERING AV DEN SMARTA STADEN Från enkla skisser i tidiga skeden till förvaltning och styrning av smarta städer - i en process. Hur uppnår man detta? Och är det ens möjligt? GIS, BIM och CIM Under decennier har GIS (Geografiska Informationssystem) använts för att stödja samhällsbyggnadsområdet med analyser...