Nummer 2 2010

Nummer 2 2010

Omslag 1002Webartiklarna detta nummer handlar om:

“Inte längre fel sorts folk i parken”
I början av 1980-talet betraktades många stadsparker som avstjälpningsplats för samhällets olycksbarn. Idag är bilden en annan och Karlstad är ett exempel på kommun där man satsar stort på parkerna.
I projektet har vi gjort fyra saker och alla fanns egentligen här redan från början. Vi har tagit Cyrillus Johanssons axel och förlängt den ut över älvrummet, förstärkt vattenkontakten med kajer och platser som skjuter ut över vattnet, format den redan spetsiga spetsen ännu spetsigare samt färgat den gröna delen på uddens inre ännu grönare.

“Hållbara vägar till en tätare region”
Stockholmsregionens miljödag
Med en hisnande känsla av att sväva över Stockholms innerstad diskuterade deltagarna på Stockholms läns regionala miljödag visioner om förtätning och hållbara vägar dit. Möteslokalen i sig, en glasbox på åttonde våningen med utsikt över Södermalms stenstad, var en bra bakgrund för att diskutera förutsättningar för tät bebyggelse.

“Kriget mot rötterna”
Träd har stor betydelse i stadsmiljön och utgör en del av det offentliga rummets möblering.
Träd och grönska betyder också mycket för den biologiska mångfalden och för människors hälsa och välbefinnande. Men stadsträdens rötter som tränger in i ledningssystemen under marken är ett stort bekymmer för landets kommuner och VA-intressenter.

Läs fler artiklar i tidningsutgåvan Stadsbyggnad Nr 2 2010