maj 2016

I Stockholm överklagas alla planer! Det var den bilden gemene man hade innan stadsbyggnadsbenchens databas över lagakraftvunna planer i åtta Stockholmskommuner år 2012 visade att inte ens hälften av alla planer överklagades. Databasen visar också att mediantiden för en plan från uppdrag till antagande är...

Temat för nummer 3 är Stadsutveckling och du kan läsa om stadsutveckling utifrån både bostadsbrist och social hållbarhet. I numret kan du läsa om den samhällsnytta som allmännyttan kan leverera med exempel från Malmö, Göteborg och Norrköping. I numret kan du också läsa om unga människors förslag...

För barn och unga, liksom för alla människor, spelar den fysiska omgivningen en väsentlig roll för hur vi lever våra liv. Barn och unga spenderar mycket tid i offentliga miljöer, men har i praktiken väldigt lite att säga till om när dessa utformas. Våra offentliga...

De senaste åren har städer i bland annat Sverige, Danmark och Norge drabbats av mycket kraftiga skyfall. De vattenmängder som inte runnit bort har lett till svåra trafikproblem, översvämningar och elavbrott. Omfattande översvämningar kan inte hanteras på ett traditionellt sätt, det vill säga att dagvatten rinner...