Tidningar 2022

Det är mycket hedrande att vårt arbete med att stärka arkitektoniska kvaliteter i den byggda miljön har lett till årets arkitekturkommun 2021. Kommunen är en viktig beställare och byggherre i de stadsdelar som i dagsläget byggs om och förändras. Det finns även många andra offentliga och...

Projektet drönargränser föddes ur problemet med osäkra fastighetsgränser. Detta var ett, sedan länge, känt problem för deltagande parter i projektet, och leder bland annat till långa ledtider i samband med bygglovsansökan. Problemet blev ännu större när vi inom samhällsbyggnadsbranschen började sikta på att automatisera bygglovsprocessen....