oktober 2013

[caption id="attachment_1503" align="alignnone" width="576"] Mattby Konstnärens teckning av det nuvarande byggnadsprojektets västligaste station.[/caption]   Byggandet av Finlands och Helsingfors ‘för närvarande största infrastrukturprojekt’, Västmetron, har nu fått vind i seglen under grannstaden Esbo.  Schaktningen av tunneln är närmast färdig och sträckan beräknas bli klar i slutet av...

  Sedan fjärrvärmen introducerades i Sverige på 1950-talet har det utvecklats till ett av världens mest miljövänliga och resurseffektiva uppvärmningssystem som lätt anpassas till nya bränslen. Via kol och olja är vi idag framme vid att använda biomassa och avfallsförbränning med energi utvinning som bränsle. Men...

Stadsbyggnad nr 5 2013 Tema Hållbarhet & Energi Avfallets Moment 22 Fokus på åternytta i Örebro Intervju med bostadsministern Finlands största infrastrukturprojekt ...

[caption id="attachment_1456" align="alignnone" width="597"] Nya balkonger modell mindre. På passivhöghusets andra sida finns större balkonger, som var och en väger 7,5 ton .[/caption] Enligt senaste uppgifter finns det globalt cirka 40 000 passivhus, varav 25 000 i Tyskland. Uppgifterna varierar något beroende på uppgiftslämnaren eftersom begreppet...

Storstockholm rustas med höga ambitioner   Miljonprogrammet var lösningen på sin tids svåra bostadsbrist. Statsminister Tage Erlanders uppmaning till det unga bostadslösa paret, inför valet 1966, att ställa sig i bostadskön, har blivit klassisk. Frågan är vilka råd nästa års statsministerkandidater kan komma med till dagens unga,...