november 2015

”Bostadspolitiken är en rättvisefråga”   Bostads- stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, Miljöpartiet, besökte Svenska Kommunal- Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han lyfte fram bostadsbristen som ett hinder för hållbar tillväxt. Högre utbildning, arbetsmarknad och näringsliv – alla är de beroende av att kommunerna klarar bostadsförsörjningen och regeringen har satt...

Bostads- stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, Miljöpartiet, besökte Svenska Kommunal- Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han lyfte fram bostadsbristen som ett hinder för hållbar tillväxt. Högre utbildning, arbetsmarknad och näringsliv – alla är de beroende av att kommunerna klarar bostadsförsörjningen och regeringen har satt målet minst 250...

Kan väl underbyggda bygglov ersätta detaljplanering? Kävlinge kommun ville testa. Där byggs nu 24 radhus utan föregående planläggning. Rätt eller fel? I utkanten av den lilla byn Lackalänga i Kävlinge kommun har några högresta och särpräglade lantbruksbyggnader senast använda för kycklinguppfödning, stått som landmärke i decennier....

Temat för nummer 5 är Återbruk. I numret kan du därför läsa om föreningarna som gör jobbet med återbruket, föreningen Makers som delar, återbrukar och skapar samt om Wadköping, byggt av återbrukade hus. I numret kan du också läsa en intervju med bostadsminister Mehmet Kaplan som...

Kan väl underbyggda bygglov ersätta detaljplanering? Kävlinge kommun ville testa. Där byggs nu 24 radhus utan föregående planläggning. Rätt eller fel? I utkanten av den lilla byn Lackalänga i Kävlinge kommun har några högresta och särpräglade lantbruksbyggnader senast använda för kycklinguppfödning, stått som landmärke i decennier....